800 213 213

Pojištěnci od 60 let

Preventivní programy

Do 500 Kč

Do 1 000 Kč

Bonusové programy

Do 3 000 Kč

Do 15 000 Kč

Speciální bonusy
Podnikové výhody
Slučování a převody finančních příspěvků

Do 10 000 Kč

Další extra výhody

Roční limit finančního příspěvku je 1 000 Kč na pojištěnce. Příspěvky v sekci Zdraví ve svých rukou jsou součástí ročního limitu finančního příspěvku a lze je vzájemně kombinovat až do výše 500 Kč. Položky nad rámec ročního finančního limitu jsou označeny zvlášť. 
Více informací o způsobu proplácení příspěvků najdete v  zásadách proplácení.

Jste uživateli my213? Vybírejte z rozšířené nabídky příspěvků do 500 Kč na prevenci

S my213 získáte možnost čerpání příspěvku na permanentku na sportovní aktivity do 50 % z ceny (nelze uplatnit pro online kurzy) nebo diagnostické vyšetření a ošetření podporující zdraví (mimo úkony hrazené z pojištění a v preventivních programech).

O my213Registrujte se.

PÁTEK 12.3. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Brzy uveřejníme...

Přejít Přejít