800 213 213

Pro nesmluvní PZS

Úhrada zdravotní péče

Informace pro nesmluvní zdravotnická zařízení poskytnou:

MUDr. Marcela Hrudová
tel: 596 256 349
hrudova@rbp-zp.cz

MUDr. Jana  Suchánková
tel: 596 256 350
suchankova@rbp-zp.cz

Adventní
kalendář