800 213 213

Pro nesmluvní PZS

Úhrada zdravotní péče

Pojištěnec má právo na svobodnou volbu zdravotnického zařízení.
V případě plánované odkladné zdravotní péče u nesmluvních poskytovatelů zdravotních služeb, je nutné kontaktovat RBP, zdravotní pojišťovnu s žádostí o souhlas s poskytnutím požadované zdravotní péče, a to pomocí „Žádanky o schválení“.

Zdravotní pojišťovna vyslovuje v řádně zdůvodněných indikacích souhlas před poskytnutím dané zdravotní péče.

Další informace pro nesmluvní zdravotnická zařízení poskytnou:

MUDr. Marcela Hrudová
tel: 596 256 349
hrudova@rbp-zp.cz

MUDr. Jana  Suchánková
tel: 596 256 350
suchankova@rbp-zp.cz

PÁTEK 5. 11. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: PORAĎTE SE S LÉKÁRNÍKEM.

Přejít