800 213 213

Pro nesmluvní PZS

Úhrada zdravotní péče

V případě, že poskytovatel zdravotních služeb poskytl pojištěnci RBP, zdravotní pojišťovny neodkladnou péči dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a dosud není zaregistrován v informačním systému RBP, zdravotní pojišťovny, prosíme o vyplnění přiloženého formuláře. 
Formulář pro nesmluvní poskytovatele zdravotních služeb

Současně si Vás dovolujeme požádat o naskenování oprávnění k poskytování zdravotních služeb. K odeslání Formuláře včetně oprávnění je možné využít některou z uvedených možností :
     datovou schránku                    edyadmh 
     e-mail                                         rbp@rbp213.cz 
     doporučeným dopisem na     RBP, zdravotní pojišťovna, Michálkovická 967/108, 710 00 Slezská Ostrava.

Informace pro nesmluvní zdravotnická zařízení poskytnou:

MUDr. Marcela Hrudová
tel: 596 256 349
hrudova@rbp-zp.cz

MUDr. Jana  Suchánková
tel: 596 256 350
suchankova@rbp-zp.cz