800 213 213

Zrušení přeregistrace

Platný zákon neumožňuje pojištěnci jednou podepsanou přihlášku odvolat, zrušit, stornovat, či jakkoliv zneplatnit, umožňuje mu pouze podepsat novou přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně, ale teprve po ročním setrvání u druhé zdravotní pojišťovny. 

Jedinou výjimkou jsou případy, kdy náborčí při svém jednání s pojištěncem závažně pochybí. Jen tehdy může pojištěnec podat  Žádost o storno, ale jen na tu zdravotní pojišťovnu, ke které  přihlášku podepsal.


CHCI PŘEJÍT K RBP CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI PŘEJÍT K RBP

CHCI BÝT POJIŠTĚNCEM RBP

Neváhejte - zaregistrujte se a začněte čerpat z řady výhod a benefitních programů.

Registrovat on-line