800 213 213

Očkování proti HPV

Očkování proti HPV (human papilloma virus) – lidskému papilomaviru:

 • očkování proti rakovině děložního čípku (vakcína CERVARIX, GARDASIL nebo GARDASIL9),
 • očkování proti genitálním bradavicím (vakcína GARDASIL nebo GARDASIL9).

doporučujeme k nahlédnutí 1
doporučujeme k nahlédnutí 2

Příspěvek do 4 000 Kč po ukončení očkovacího cyklu lze uplatnit u RBP jen 1x na:

 • úhradu preventivního očkování proti lidskému papilomaviru vakcínou CERVARIX, GARDASIL nebo GARDASIL9,
 • dívkám a ženám od 12 do 30 let (prevence rakoviny děložního čípku, genitálních bradavic a análních karcinomů),
 • chlapcům od 12 do 18 let  (prevence genitálních bradavic a análních karcinomů).

Očkovací schéma

OČKOVACÍ LÁTKA
DVĚ LÁTKY
TŘI LÁTKY
Cervarix
9 až 14 let - (0, 5-13 měsíců)
od 15 let - (0, 1, 6 měsíců)
Gardasil
9 až 13 let - (0, 6 měsíců)
od 14 let - (0, 2, 6 měsíců)
Gardasil9
9 až 14 let -  (0, 5-13 měsíců)
od 15 let - (0, 2, 6 měsíců)

Doporučujeme očkování konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo s lékařem nejbližšího očkovacího centra.

O příspěvek na toto očkování mohou pojištěnci požádat RBP teprve po aplikaci všech dávek očkovacího schématu, a to do dvou měsíců po jejím provedení po předložení příslušných dokladů (originály dokladů o zakoupení a doklad o naočkování). Aplikace první dávky vakcíny musí být provedena u žen před dovršením 30 let, u chlapců před dovršením 18 let.

Hrazené očkování 13letých

 • V souladu s platným zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, hradí RBP nepovinné očkování proti rakovině děložního čípku všem dívkám, které v příslušném kalendářním roce dovrší 13 let, nebudou starší než 14 let a jejichž rodiče se pro očkování rozhodnou. Tato věková hranice byla zákonem zvolena z důvodu nejvyšší účinnosti očkovací látky před zahájením pohlavního života. V uvedeném věku musí být dívky naočkovány alespoň první dávkou.
 • Od 01.01.2018 hradí RBP, v souladu se změnou platného zákona o veřejném zdravotním pojištění, za zcela shodných podmínek i nepovinné očkování proti genitálním bradavicím všem chlapcům, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 13 let, nebudou starší 14 let a jejich rodiče jej budou požadovat.

Uvedená úhrada se týká všech typů schválených očkovacích látek pro očkování 13letých dívek a chlapců a je ve výši 1 766 Kč:

 • Očkovací látka Cervarix
  doplatek je 0 Kč
 • Očkovací látka Gardasil9
  obvyklý doplatek na jedné dávce
  1 700 - 2 000 Kč  (nejedná se o maximální možný doplatek)
 • Očkovací látka Gardasil  
  obvyklý doplatek na jedné dávce  0 - 50 Kč
  (nejedná se o maximální možný   doplatek)

Rakovina děložního čípku

Je druhé nejčastější nádorové onemocnění žen v Česku. Ročně postihne přes tisícovku žen, z nichž každá třetí zákeřnému onemocnění podlehne. Některé zbytečně, protože podceňovaly preventivní prohlídky. Jejich absolvováním je možné rozpoznat včas nejen rakovinu samotnou, ale i změny, ke kterým před vypuknutím nemoci na děložním čípku dochází. Karcinom děložního čípku vzniká z infekce vysokorizikovými typy lidských papilomavirů. Druhou možností, jak rakovině děložního čípku předejít, je očkování proti papilomavirům. Očkování pomůže tělu vypořádat se s papilomaviry jednou provždy. Je nejúčinnější u dívek ještě před započetím sexuálního života.
Proti onemocněním způsobených HPV infekci  se očkuje vakcínami CERVARIX, GARDASIL9 nebo SILGARD.

Genitální bradavice

Je to nakažlivé a velmi nepříjemné onemocnění, život však neohrozí. U jedinců obou pohlaví může papilomavirus způsobit toto onemocnění kromě pohlavního ústrojí i v oblasti hlavy a krku. Očkováním jedinců obou pohlaví se zamezí šíření viru v populaci.
Proti genitálním bradavicím se očkuje vakcínami GARDASIL nebo GARDASIL9.

Důležitá informace

 • U pojištěnců mimo věkové rozpětí bonusového programu lze očkování proti HPV uhradit příspěvkem z balíčku preventivního programu, podbalíčku očkování, a to do výše 1 000 Kč.
 • U tohoto očkování platí podmínka naočkování všech tří dávek a možnosti jeho uplatnění jen jednou za dobu pojištění u RBP.