800 213 213

Očkování proti HPV

Očkování proti HPV (human papilloma virus) - lidskému papilomaviru:

  • očkování proti rakovině děložního čípku (vakcína CERVARIX, GARDASIL nebo GARDASIL9),
  • očkování proti genitálním bradavicím (vakcína GARDASIL nebo GARDASIL9).

doporučujeme k nahlédnutí 1
doporučujeme k nahlédnutí 2

Příspěvek do 4 000 Kč po ukončení očkovacího cyklu lze uplatnit u RBP jen 1x na:

  • úhradu preventivního očkování proti lidskému papilomaviru vakcínou CERVARIX, GARDASIL nebo GARDASIL9,
  • dívkám a ženám od 9 do 30 let (prevence rakoviny děložního čípku, genitálních bradavic a análních karcinomů),
  • chlapcům od 9 do 18 let  (prevence genitálních bradavic a análních karcinomů).

Očkovací schéma

OČKOVACÍ LÁTKA
DVĚ LÁTKY
TŘI LÁTKY
Cervarix
9 až 14 let - (0, 5-13 měsíců)
od 15 let - (0, 1, 6 měsíců)
Gardasil
9 až 13 let - (0, 6 měsíců)
od 14 let - (0, 2, 6 měsíců)
Gardasil9
9 až 14 let -  (0, 5-13 měsíců)
od 15 let - (0, 2, 6 měsíců)

Doporučujeme očkování konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo s lékařem nejbližšího očkovacího centra.

O příspěvek na toto očkování mohou pojištěnci požádat RBP teprve po aplikaci všech dávek očkovacího schématu, a to do tří měsíců po jejím provedení po předložení příslušných dokladů (originály dokladů o zakoupení a doklad o naočkování). Aplikace první dávky vakcíny musí být provedena u žen před dovršením 30 let, u chlapců před dovršením 18 let.

Hrazené očkování

  • V souladu s platným zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, hradí RBP nepovinné očkování proti rakovině děložního čípku všem pojištěncům, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 11 let, nebudou starší než 15 let a jejichž rodiče se pro očkování rozhodnou. Tato věková hranice byla zákonem zvolena z důvodu nejvyšší účinnosti očkovací látky před zahájením pohlavního života. V uvedeném věku musí být dívky naočkovány alespoň první dávkou.
  • Od 01.01.2024 hradí RBP, v souladu se změnou platného zákona o veřejném zdravotním pojištění, za zcela shodných podmínek i nepovinné očkování proti genitálním bradavicím všem chlapcům, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 11 let, nebudou starší 15 let a jejich rodiče jej budou požadovat. V uvedeném věku musí být chlapci naočkováni alespoň první dávkou.
  • UPOZORNĚNÍ: Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny pouze dvě dávky očkovací látky. V případě 3-dávkového schématu není třetí dávka z veřejného zdravotního pojištění hrazena!

Uvedená úhrada se týká všech typů schválených očkovacích látek pro očkování:

Kód
Název
Doplněk názvu
UHR1
0029163
CERVARIX
INJ SUS ISP 1X0,5ML+1J
1 797,90 Kč
0027886
GARDASIL
INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J
3 195,60 Kč
0210636
GARDASIL 9
INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J
3 228,91 Kč

Rakovina děložního čípku

Je druhé nejčastější nádorové onemocnění žen v Česku. Ročně postihne přes tisícovku žen, z nichž každá třetí zákeřnému onemocnění podlehne. Některé zbytečně, protože podceňovaly preventivní prohlídky. Jejich absolvováním je možné rozpoznat včas nejen rakovinu samotnou, ale i změny, ke kterým před vypuknutím nemoci na děložním čípku dochází. Karcinom děložního čípku vzniká z infekce vysokorizikovými typy lidských papilomavirů. Druhou možností, jak rakovině děložního čípku předejít, je očkování proti papilomavirům. Očkování pomůže tělu vypořádat se s papilomaviry jednou provždy. Je nejúčinnější u dívek ještě před započetím sexuálního života. Proti onemocněním způsobených HPV infekci se očkuje vakcínami CERVARIX, GARDASIL, GARDASIL9.

Genitální bradavice

Je to nakažlivé a velmi nepříjemné onemocnění, život však neohrozí. U jedinců obou pohlaví může papilomavirus způsobit toto onemocnění kromě pohlavního ústrojí i v oblasti hlavy a krku. Očkováním jedinců obou pohlaví se zamezí šíření viru v populaci. Proti genitálním bradavicím se očkuje vakcínami GARDASIL nebo GARDASIL9.

Důležitá informace

  • U pojištěnců mimo věkové rozpětí bonusového programu lze očkování proti HPV uhradit příspěvkem z balíčku preventivního programu, podbalíčku očkování, a to do výše 1 000 Kč.
  • U tohoto očkování platí podmínka naočkování všech tří dávek a možnosti jeho uplatnění jen jednou za dobu pojištění u RBP.