800 213 213

O nás

Jsme RBP, zdravotní pojišťovna – největší regionální zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v České republice. Registrujeme přes 425 tisíc pojištěnců. Zajišťujeme služby pro 70 tisíc plátců a více než 16 tisíc lékařů a zdravotnických zařízení. Klientům jsme k dispozici na 38 kontaktních místech. Jsme členem Svazu zdravotních pojišťoven

Obchodní jméno a sídlo

RBP, zdravotní pojišťovna
Michálkovická 967/108
Slezská Ostrava, 710 00  Ostrava
IČ: 476 73 036
Kód zdravotní pojišťovny 213

Foto budovy ředitelství RBP

Statutární orgán

Ing. Antonín Klimša,MBA, výkonný ředitel
Výkonný ředitel jedná za RBP, zdravotní pojišťovnu samostatně a podepisuje za ni tak, že k jejímu jménu připojí svůj podpis.

Naše práce v číslech

0+ Počet pojištěnců
0+ Počet smluvních lékařů
0 Počet poboček
0 Počet poboček partner213