800 213 213

Prohlášení o přístupnosti

RBP, zdravotní pojišťovna se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/2102. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.rbp213.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno 10.11.2022 společností SONS. Osvědčení o provedení auditu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu nebo služeb, můžete psát na adresu rbp@rbp213.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost ohledně přístupnosti prosím kontaktujte:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Přizpůsobení velikosti textu a klávesové zkratky

Pokud je pro vás text obtížně čitelný, k jeho zvětšení můžete použít nástroje Vašeho prohlížeče. Design stránek je responzivní a obsah se přizpůsobí Vaší obrazovce.

V nejběžnějších moderních prohlížečích (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari) lze text zvětšit současným zvolením Ctrl++ a zmenšít Ctrl+-. K původní velikosti se lze vrátit pomocí Ctrl+0, nebo Ctrl+*. V Safari na OS X použijte místo Ctrl klávesu Command ().

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk html5, pro popis vzhledu pak kaskádové styly CSS. Textový obsah stránek lze zobrazit i s vypnutými kaskádovými styly. Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma. Všechny odkazy jsou v textu graficky zvýrazněné.

Informace prezentované v jiných formátech

Na našem serveru jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader.