800 213 213

Výbor pro audit

Výbor pro audit je konstituovaný podle ustanovení § 44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů.

Předseda výboru
Ing. Petr Hanzlík, dat. nar. 22. 5. 1980
Stanislavského 582/10, 721 00 Ostrava-Svinov
Den vzniku členství: 14. 9. 2017
Člen výboru 
Ing. Radim Osuch, dat. nar. 26. 1. 1966
Alšovo náměstí 691/4, 708 00 Ostrava-Poruba
Den vzniku členství: 14. 9. 2017
Člen výboru
Ing. David Vínovský, dat. nar. 30. 1. 1968
Dlouhá třída 462, 736 01 Havířov
Den vzniku členství: 27. 7. 2017