800 213 213

Výroční zpráva

Pojišťovna vydává v souladu s platnými právními předpisy vždy za příslušný kalendářní rok výroční zprávu. Po schválení Správní radou RBP, Ministerstvem zdravotnictví ČR a po projednání ve Vládě ČR je schvalována Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydává  pojišťovna výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací, tato je vždy obsažena ve výroční zprávě za jednotlivé roky.

Soubory ke stažení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022.pdf VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022.pdf
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021.pdf VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021.pdf
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020.pdf VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020.pdf
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019.pdf VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019.pdf
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018.pdf VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018.pdf
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017.pdf VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017.pdf
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016.pdf VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016.pdf
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015.pdf VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015.pdf
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014.pdf VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014.pdf