800 213 213

Cévní mozková příhoda

Cévní mozkové příhody (CMP) se v České republice řadí mezi jednu z nejčastějších příčin úmrtí.

Na její následky zemře více lidí než na akutní infarkt myokardu. CMP postihují převážně starší populaci, 85 % úmrtí připadá na osoby ve věku nad 70 let 15. května si připomínáme Světový den proti mozkové mrtvici.  

CMP (také ictus, mozková mrtvice nebo mozkový infarkt) je náhle se rozvíjející postižení určitého okrsku mozkové tkáně vzniklé poruchou jejího prokrvení. K této poruše může dojít buď na podkladě uzávěru mozkové tepny (tzv. ischemická CMP), nebo na podkladě krvácení z mozkové cévy (tzv. hemoragická CMP). Jedná se o akutní stav, který vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc. Včasné rozpoznání a okamžitý transport do specializovaného centra je nutný pro zachránění pohyblivosti a řeči pacienta. Během jedné minuty odumírají miliony buněk, doprava, diagnostika a léčba na sebe musí navazovat v minutách. Pokud se jedná o krevní sraženinu a její rozpouštění začne do 60 minut po vzniku příznaků, pacient má 70% naději na úplné uzdravení.

K rizikovým faktorům patří: 
Kouření, nadváha, nízká fyzická aktivita, vysoký krevní tlak, vysoká hladina krevních tuků, cukrovka, dlouhodobý stres, strava s nízkým podílem ovoce a zeleniny a další.  

Důležitou roli hraje prevence.
Jde o vzdělávání ve školách, informovanost v hromadných sdělovacích prostředcích, v ambulancích, nemocnících apod. Nedílnou součástí je i včasné zjištění a správná léčba všech tzv. rizikových onemocnění - hypertenze, srdečních onemocnění, poruch srdečního rytmu, cukrovky  či poruch lipidového metabolismu.

RBP, zdravotní pojišťovna se již delší dobu věnuje prevenci kardio i cerebrovaskulárních onemocnění, a to přípravou a realizací preventivních programů, které si kladou za cíl zlepšení motivace a edukace pacienta, a rovněž zlepšení kontroly hypertenze a diabetu. Pojišťovna RBP své klienty aktivně podporuje a informuje o možnosti provedení preventivní prohlídky, která tvoří základ pro doporučení změny životního stylu, zjištění rizikových faktorů, případně včasné zahájení léčby hypertenze a diabetu. Dlouhodobě spolupracujeme s praktickými lékaři i praktickými lékaři pro děti a dorost. Součástí je i dlouhodobý preventivní Program 90.