800 213 213

Jak se registrovat k RBP

Lhůty a proces přeregistrace a nové registrace stanovuje platná legislativa. Má to svá omezení a jasná pravidla, rádi vás jimi provedeme.

Kdy se registrovat k RBP

Jednou za 12 měsíců s platnou přeregistrací vždy k 1. dni kalendářního pololetí, a to v průběhu pololetí předcházející změně, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Pro usnadnění uvádíme konkrétní přeregistrační období a k nim platnost pojištění v RBP.

Podpis přihlášky
Pojištěncem RBP
od 1. 1. do 31. 3.od 1. 7. současného roku
od 1. 7. do 30. 9. od 1. 1. následujícího roku


Novorozence registrujeme po celý rok

Novorozenci jsou v den narození zdravotně pojištěni u té zdravotní pojišťovny, kde je při porodu pojištěna matka dítěte; není-li matka zdravotně pojištěna v ČR, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec v den narození dítěte. Miminko je možno zaregistrovat zákonným zástupcem až po přidělení rodného čísla (po vystavení rodného listu), a to do 8 dnů.

Pokud se dítě narodilo a chcete v kalendářním roce jeho narození změnit pojišťovnu, nemusí být dodržena zákonná lhůta 12 měsíců, zákonný zástupce jej může k RBP zaregistrovat ve stejných termínech jako u dospělých pojištěnců (01.01. – 31.03. a 01.07. – 30.09.), změna proběhne vždy k 01.07. příslušného kalendářního roku nebo 01.01. příštího roku.

Kde se registrovat k RBP

Navštivte jednu z našich 38 poboček, kde se vám budou věnovat zaměstnanci klientské zóny a přihlášku s vámi vyplní a zodpoví případné dotazy.

Vyplňte přihlášku online na webu či v aplikaci my213. V případě dotazů neváhejte využít naši bezplatnou informační linku.

Využijte akce s RBP zaměřené na prevenci a podporu zdravého životního stylu. Tým pracovníků RBP Vám poskytne informace o aktuální nabídce služeb a programů pojišťovny a přeregistraci můžete provést na místě.