800 213 213

Odměny za zdravotnické pracovníky v souvislosti s COVID-19

V souvislosti s připravovanou Kompenzační vyhláškou pro rok 2021 a nutností vyplacení mimořádných odměn pro zdravotnické pracovníky ambulantních poskytovatelů zdravotních služeb informujeme tímto sdělením o postupu členských zdravotních pojišťoven při jeho realizaci.

U všech poskytovatelů, kteří měli nahlášené zdravotnické pracovníky u jednotlivých zdravotních pojišťoven, došlo k realizaci mimořádné odměny za rok 2020, (každá zdravotní pojišťovna se podílela na výplatě těchto odměn v konkrétním kraji podle svého koeficientu). RBP se týká pouze kraj MsK, kde je koeficient poměru počtu pojištěnců (Kkraj) 0,3 a ve Zlínském kraji 0,1. Protože část zdravotnických pracovníků nebyla řádně nahlášena (uvedena) ve Smlouvách mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem zdravotních služeb, přistoupilo MZ k tvorbě Kompenzační vyhlášky tak, aby bylo možné dodatečně zohlednit odměnu i pro ty zdravotnické pracovníky, kteří se podíleli na poskytování zdravotních služeb a nebyli nahlášeni ve stavu k 31.12.2020.

Pro všechny poskytovatele zdravotních služeb, kteří obdrželi odměnu za rok 2020 v plné výši podle správně nahlášeného počtu zdravotnických pracovníků a nic se od té doby nezměnilo platí, že není potřeba nic hlásit do zdravotní pojišťovny. Odměna má být pouze „saldem“, tj. doplatkem za nezaplacené pracovníky, nejedná se o „další samostatnou odměnu.

Pro všechny ostatní poskytovatele zdravotních služeb, kteří neobdrželi kompenzační platbu ve správné výši, protože neměli správně uvedený stav zdravotnických pracovníků, platí následující postup, který je potřeba realizovat nejdéle do 30. 6. 2021, na hlášení podané po tomto datu nebude brán zřetel pro výpočet doplatku odměny.

Postup při realizaci v případě, že údaje uvedené v platné Příloze č. 2 Smlouvy dosud neodpovídají stavu zdravotnického personálu:

Neprodleně, nejpozději však do 30. 6. 2021 zašlete všem smluvním zdravotním pojišťovnám písemně či e-mailem nebo přes Portál ZP žádost o aktualizaci Přílohy č. 2 smlouvy, která bude obsahovat:

  • IČO, IČZ, IČP, odbornost IČP
  • jmenný seznam zdravotnických pracovníků (jméno, příjmení, rodné číslo),
  • kategorie pracovníků -  S1, S2, S3 a S4 atd.,
  • typy pracovníků – X vedoucí pracoviště ,O ostatní pracovníci, atd. (případně školenec), kteří se podílejí na poskytování zdravotních služeb, kteří byli zaměstnáni k 1. 6. 2021, a tento stav je platný i k 30. 6. 2021;
  • úvazek zdravotnického pracovníka;
  • kapacita pracovníka,
  • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání jednotlivých zdravotnických pracovníků;
  • datum nástupu, případně datum ukončení činnosti zdravotnického pracovníka na pracovišti.

Nahlášené aktualizované informace budou využité pro výpočet úhrady mimořádných odměn dle "kompenzační vyhlášky na rok 2021" (její definitivní text je prozatím v přípravě na MZ ČR).

Současně  si Vás dovolujeme požádat, abyste žádosti o dosmlouvání výkonů, případně další změny v Přílohách č. 2 administrované přes Portál ZP, v rámci urychlení schvalovacího procesu, nezasílali dříve než v srpnu 2021.