800 213 213

Vaše dotazy

FAQ

01

Jak se stát pojištěncem RBP

Chtěl bych se stát Vaším pojištěncem, musím se odhlásit u své stávající pojišťovny? Jaroslava J.
Registraci provedete na všech kontaktních místech RBP nebo vyplníte přihlášku přes internet. Informaci o registraci automaticky odešleme Vaší bývalé pojišťovně.

02

Jak se přeregistrovat k RBP

Kdy se mohu přeregistrovat k Vaší pojišťovně. I. Nováková.
Změna je možná k 1. červenci nebo 1. lednu, bude však nutno dodržet podmínku možné změny jednou za 12 měsíců.
Novorozence je možno zaregistrovat zákonným zástupcem po přidělení rodného čísla, a to do 8 dnů. Přeregistrujte se pohodlně přes internet.

03

Povinnosti pojištěnce

Jsem váš pojištěnec a zajímalo by mě, co všechno musím své zdravotní pojišťovně hlásit? Kamil H.
Pojištěnec má zákonem uloženou oznamovací povinnost. Jedná se o povinnost oznámit příslušné zdravotní pojišťovně všechny změny týkající se vlastní osoby a mající vliv na povinnost hradit pojistné, a to nejpozději do 8 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo. Při změně jména, příjmení, bydliště nebo rodného čísla činí tato lhůta 30 dnů.

04

Osobní účet pojištěnce

Mohu přes internet kontrolovat své zdravotní výkony nebo dostávat notifikace o preventivních prohlídkách? František N.
Ano, přes elektronický účet my213 nebo přes mobilní aplikaci se systémem Android a iOS. Stačí aktivovat službu Moje prohlídky. Celková nabídka služeb je uvedená zde.