800 213 213

Vaše dotazy

FAQ

01

Jak si plátce může ověřit výši nedoplatku na běžném pojistném?

Plátce si zažádá písemnou formou o sdělení výše nedoplatku na běžném pojistném nebo osobně na pobočkách RBP ZP.

02

Jakým způsobem mohu požádat o potvrzení bezdlužnosti?

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob je prostřednictvím datové schránky. Dále žádost můžete poslat emailem, poštou, nebo osobně na pobočkách RBP, ZP. Potřebný formulář naleznete na stránkách www.rbp213.cz v sekci „Plátci“ v záložce „Formuláře ke stažení“.

03

Potřebuji potvrzení bezdlužnosti pro celní úřad nejen za společnost, ale i za statutární zástupce. Můžu o potvrzení požádat v jedné žádosti?

Ano, ale v žádosti musí být uvedena rodná čísla, případně data narození všech statutárních zástupců, a pokud podnikají jako fyzické osoby, tak i jejich IČO.

04

Může za mě podat žádost o potvrzení bezdlužnosti jiný subjekt?

Ano, ale na základě plné moci.

05

Může za mě podat žádost o potvrzení bezdlužnosti úřad práce?

Ano, ale musíte úřadu práce doložit nejen žádost o potvrzení bezdlužnosti, ale i potvrzení o zbavení mlčenlivosti. V případě, že nemáte vůči zdravotní pojišťovně řádně splněny všechny povinnosti, musí zdravotní pojišťovna nejdříve kontaktovat Vás a to i v případě úhrady nedoplatku pojistného a penále.

06

Jakou formou obdržím potvrzení o bezdlužnosti?

Datovou schránkou, poštou nebo osobně na pobočce v Ostravě, Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava.

07

Můžu dostat potvrzení okamžitě na počkání?

Ano, v případě, že se dostavíte osobně na ředitelství RBP na Michálkovickou 967/108, Slezská Ostrava a máte splněny všechny své povinnosti vůči zdravotní pojišťovně.
Potvrzení nelze vystavit okamžitě v případě, že plátce nemá splněné své oznamovací a platební povinnosti. Jedná se o nenahlášení kategorií, nepřihlášení nebo neodhlášení zaměstnanců, nejsou předloženy přehledy o platbách zaměstnavatele nebo přehledy OSVČ, není hrazeno pojistné včas nebo vůbec.