800 213 213
geny213

geny213

RBP, zdravotní pojišťovna klade v rámci zdravotních programů dlouhodobě důraz na prevenci a přispívá svým klientům (od 18 do 49 let věku) na genetické vyšetření geny213, které napomáhá k odhalení dědičných nemocí, již před plánovaným těhotenstvím.

Moje geny - plánované těhotenství

Test pomocí domácí samoodběrové sady, následné analýzy v laboratoři a online konzultace výsledků s lékařem, vhodný pro budoucí rodiče. Test nabízí vyšetření nejčastějších mutací v pěti genech. Jedná se o čtyři autozomálně – recesivně dědičné nemoci (cystickou fibrózu, spinální muskulární atrofii, nejčastější typ vrozené hluchoty a fenylketonurii) a jednu nemoc X – recesivně dědičnou (syndrom lomivého - fragilního X chromozomu, FRAXA).


Gepard - Moje geny - Genetická analýza závažných dědičných onemocnění

Gepard - Moje geny - je základní genetická analýza dědičných onemocnění, která obsahuje pět autozomálně - recesivně dědičných nemocí (cystickou fibrózu, spinální muskulární atrofii, nejčastější typ vrozené hluchoty, fenylketonurii a Smith-Lemli-Opitz syndrom) jednu nemoc X - vázanou (syndrom křehkého- fragilního X chromozomu, FRAXA) a nejčastější trombofilní mutace (FV Leiden a mutace FII).


Panda - Panelová diagnostická analýza

PANDA Infertility je základní prekoncepční vyšetření, které umožňuje diagnostiku pěti nejčastějších vzácných onemocnění v naší populaci. Těmi jsou: cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, nesyndromová hluchota, syndrom fragilního X a fenylketonurie.

Test vyšetřuje i varianty: 

  • poruch plodnosti a její léčby
  • genetické příčiny neplodnosti nebo poruch vývoje embryí
  • trombofilní mutace

"Genetická analýza udělala v posledních desetiletích výrazný pokrok a dnes již dokáže poměrně přesně určit predispozice k nejrůznějším onemocněním."

Pro koho je test vhodný?

Pro všechny partnery před plánovaním těhotenství, především pokud se u nich jedná o:

  • chtějí snížit riziko narození dítěte s uvedenými nemocemi na minimum
  • mají v rodině přímé i vzdálené výskyt některého z uvedených nemocí
  • jsou vzdáleně příbuzní
  • nevědí nic o výskytu těchto chorob v rodině, zejména adoptovaní

Spolupracující pracoviště: