800 213 213
geny213

geny213

RBP, zdravotní pojišťovna klade v rámci zdravotních programů dlouhodobě důraz na prevenci a přispívá svým klientům (od 18 do 49 let věku) na genetické vyšetření geny213, které napomáhá k odhalení dědičných nemocí, již před plánovaným těhotenstvím.

Moje geny - plánované těhotenství

Test pomocí domácí samoodběrové sady, následné analýzy v laboratoři a online konzultace výsledků s lékařem, vhodný pro budoucí rodiče. Test nabízí vyšetření nejčastějších mutací v pěti genech. Jedná se o čtyři autozomálně – recesivně dědičné nemoci (cystickou fibrózu, spinální muskulární atrofii, nejčastější typ vrozené hluchoty a fenylketonurii) a jednu nemoc X – recesivně dědičnou (syndrom lomivého - fragilního X chromozomu, FRAXA).

Slevový voucher Moje geny

Získání slevového voucheru na genetické vyšetření Moje geny - plánované těhotenství od EUC Lékárny je teď jednodušší než kdy dříve. Stačí požádat o vystavení slevového voucheru online v my213 nebo zajít na jakoukoliv pobočku RBP, zdravotní pojišťovny.

Jaká je hodnota voucheru? 

 • od 4.000 do 7.000 Kč (hodnota se skládá z bonusu 4.000 Kč + možný dar od jiných pojištěnců RBP ve výši 2.000 Kč + vlastní zůstatek z preventivního programu 1.000 Kč)

Jak získat voucher?

 • osobně na pobočce RBP, zdravotní pojišťovny
 • online v my213 (v menu Bonusy a prevence / Žádost o čerpání z preventivních a bonusových programů / Moje geny - plánované těhotenství (voucher EUC Lab.)

Jaké jsou podmínky?

 • Platnost voucheru 1 měsíc.
 • Pojištěnci vzniká nárok na úhradu samoodběrové testovací sady ze strany RBP pouze v případě, že pojištěnec tuto sadu využije za účelem odběru genetického materiálu, který bude odeslán k laboratornímu rozboru. V případě nevyužití testovací sady v termínu realizace programu „Moje geny - plánované těhotenství“, včetně laboratorního rozboru bude RBP, zdravotní pojišťovna oprávněná od pojištěnce požadovat plnou výši poskytnutého příspěvku na zakoupení domácí samoodběrové sady.
 • Pojištěnec se zavazuje využít samoodběrovou sadu jen pro svou osobní potřebu.
 • Podmínky musí být pojištěncem podepsány na pobočce nebo online v my213 pomocí bankovní identity.
 • Platnost programu je do 15. 12. 2024.


Gepard - Genetická analýza závažných dědičných onemocnění

Gepard je základní genetická analýza dědičných onemocnění, která obsahuje pět autozomálně - recesivně dědičných nemocí (cystickou fibrózu, spinální muskulární atrofii, nejčastější typ vrozené hluchoty, fenylketonurii a Smith-Lemli-Opitz syndrom) jednu nemoc X - vázanou (syndrom křehkého- fragilního X chromozomu, FRAXA) a nejčastější trombofilní mutace (FV Leiden a mutace FII).


Panda - Panelová diagnostická analýza

PANDA Infertility je základní prekoncepční vyšetření, které umožňuje diagnostiku pěti nejčastějších vzácných onemocnění v naší populaci. Těmi jsou: cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, nesyndromová hluchota, syndrom fragilního X a fenylketonurie.

Test vyšetřuje i varianty: 

 • poruch plodnosti a její léčby
 • genetické příčiny neplodnosti nebo poruch vývoje embryí
 • trombofilní mutace

"Genetická analýza udělala v posledních desetiletích výrazný pokrok a dnes již dokáže poměrně přesně určit predispozice k nejrůznějším onemocněním."

Pro koho je test vhodný?

Pro všechny partnery před plánovaním těhotenství, především pokud se u nich jedná o:

 • chtějí snížit riziko narození dítěte s uvedenými nemocemi na minimum
 • mají v rodině přímé i vzdálené výskyt některého z uvedených nemocí
 • jsou vzdáleně příbuzní
 • nevědí nic o výskytu těchto chorob v rodině, zejména adoptovaní

Spolupracující pracoviště: