800 213 213

Vzory typových smluv

V souladu s vyhláškou č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy o poskytování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro zdravotnická zařízení a zdravotní pojišťovny, uzavírá RBP, zdravotní pojišťovna smluvní vztahy podle následujících vzorů:

Již v pátek 10.7. od 9:00 na Facebooku RBP

Téma týdne: uveřejníme ve středu

Přejít