800 213 213

Vzory typových smluv

V souladu s vyhláškou č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy o poskytování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro zdravotnická zařízení a zdravotní pojišťovny, uzavírá RBP, zdravotní pojišťovna smluvní vztahy podle následujících vzorů: