800 213 213
preDia

preDia

RBP, zdravotní pojišťovna spustila nový projekt, který je zaměřený na prevenci cukrovky a jejích komplikací. Projekt preDIA cílí konkrétně na dva zdravotní stavy, a to diabetes mellitus 2. typu a prediabetes, který je možné vnímat jako předstupeň diabetu.

Výskyt obou zdravotních stavů v populaci je větší, než by se mohlo zdát. Odhaduje se, že u osob nad 35 let věku má diabetes nebo prediabetes každý pátý člověk a nad 55 let pak už více než polovina populace

Podstatnou skutečností však je, že velká část z nich o tom vůbec neví.

RBP jako jediná zdravotní pojišťovna hradí preventivní vyšetření cukru v krvi všem svým pojištěncům už od 35 let věku. Mladším osobám navíc nabízí příspěvek na vyšetření cukru v krvi z fondu prevence.

Tato iniciativa má pomoci zvýšit povědomí o prediabetu, pomoci ho odhalit, tam, kde se o něm neví, a zejména pak pomoci předejít zdravotním komplikacím, které mohou být s jeho výskytem spojené. Ve snaze předejít diabetu a jeho komplikacím RBP zahájila realizaci pilotního dvouletého projektu, který se bude zaměřovat na nově diagnostikované prediabetiky nebo diabetiky, kteří mají s udržením hladiny cukru na uzdě problém.

Účastníci projektu budou moci získat reálný pohled, jak jim cukr v krvi v průběhu jejich běžného dne stoupá nebo klesá, a to díky aplikaci speciálního senzoru, který dokáže kontinuálně snímat hodnoty cukru v krvi. To je důležitý krok k tomu, aby se pacienti sami naučili, jak mohou cukr v krvi regulovat. Lékař pak s pacientem vyhodnotí všechny údaje ze senzoru a bude jim tak moci doporučit léčebná opatření šitá na míru.

Vedle intenzivního dohledu lékaře budou mít pojištěnci RBP v projektu preDIA navíc možnost čerpat příspěvky na služby nutričního terapeuta, který může pomoci upravit jídelníček nebo na léky, které u prediabetiků nejsou běžně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Diabetikům RBP nabízí navíc příspěvek na pohybové aktivity, pomůcky pro diabetiky nebo přístrojovou pedikúru až do výše 3.000 Kč ročně.

Zahraniční zkušenosti naznačují, že by tento systém včasné a intenzifikované péče mohl fungovat.

V České republice se jedná o první podobný projekt.


Odborným garantem projektu je prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., předseda České diabetologické společnosti.