800 213 213

K čemu slouží Portál ZP?

K elektronické komunikaci RBP

S poskytovateli zdravotních služeb, plátci pojistného a pojištěnci. V rámci této komunikace lze předávat elektronickou obdobu dokladů, které je jinak nutno předat buď na některé přepážce RBP nebo posílat poštou.

Portál ZP umožňuje uživatelům pohodlné, snadné, rychlé a bezpečné vyřízení agendy s pěti zdravotními pojišťovnami. (VoZP ČR, ČPZP, OZP, ZPŠ a RBP)
Pojišťovny nabízí služby Portálu ZP bezplatně.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se dozvíte:

Proč Portál ZP?        
Jak se stát uživatelem Portálu ZP

Další podrobné informace naleznete v Letáku Portálu ZP

Případné dotazy směřujte na:
Sieravská Lenka        tel: 596 256 236   sieravska@rbp213.cz
Sapíková Hana          tel: 596 256 235   sapikova@rbp213.cz