800 213 213

Šance pro srdce

O projektu 

Šance pro srdce je největším projektem telemedicíny v České republice a možná i ve střední Evropě. Vznikl ve zdravotní pojišťovně RBP a participují na něm i Moravskoslezský kraj a Národní dohledové centrum. Projekt, jak sám název napovídá, se hlavně zaměřuje na pacienty se srdečně-cévními obtížemi, zejména s vysokým krevním tlakem ve věku mezi 40 - 75 roky a jeho cílem je předcházet infarktu a snížit riziko mozkové mrtvice.

Jak to celé probíhá?

Šance pro srdce je založena na principu sledování pacientů na dálku a na bezdrátovém přenosu naměřených hodnot nebo informací jejich lékařům. V našem konkrétním případě tedy z tlakoměru pacienta prostřednictvím mobilního telefonu. V praxi to pak funguje tak, že do projektu zapojeným pacientům bezplatně na předem stanovenou dobu zapůjčíme přístroje pro domácí měření krevního tlaku, speciální zařízeni pro bezdrátový přenos naměřených hodnot a náramek pro měření srdečního tepu a pohybové aktivity. Po krátkém zaškolení odejdou domů, kde si v běžném prostředí měří dvakrát denně krevní tlak. S jejich naměřenými hodnotami pak už pracují jejich ošetřující lékaři, kteří v případě potřeby provedou změnu léčebného režimu tak, aby jim operativně stabilizovali krevní tlak a tím předešli hrozbě infarktu.

Kdo jsou odborní garanti projektu?

V rámci Šance pro srdce obecně spolupracujeme se třemi desítkami ambulancí kardiologů, internistů či praktických lékařů v celém kraji, Konkrétně se jedná o kardiologické ambulance šesti krajských nemocnic a ordinace společnosti Moje ambulance. Odbornými garanty Šance pro srdce jsou prof. MUDr. Renata Cífková, CSc. vedoucí centra kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice a prof. MUDr. Richard Češka, CSc. předseda České internistické společnosti ČLS JEP působící v centru preventivní kardiologie, 3. interní kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Jak se do projektu přihlásit a je určen pouze pro pojištěnce RBP?

Projekt je prioritně určen pro klienty zdravotní pojišťovny RBP a těší nás, že je o něj velký zájem. Pokud některý z klientů RBP projeví o zapojení do projektu zájem, může se informovat u svého ošetřujícího lékaře, nebo ve specializovaných ambulancích garantů projektu. Třetí možností je potom přímo kontaktovat naši zdravotní pojišťovnu na bezplatné zákaznické lince 800 213 213.