800 213 213

Čísla účtů

Zaměstnavatel

Termín platby: nejpozději do 20. dne v měsíci za měsíc předcházející, platba musí být v určený den již na účtu zdravotní pojišťovny.

Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu: 2130000761/0710
IBAN: CZ06 0710 0000 0021 3000 0761
BIC (SWIFT kód) – CNBACZPPXXX

Variabilní symbol:  obvykle IČO + 00

Platba OSVČ

Termín platby: nejpozději do 8. dne následujícího měsíce, platba musí být v určený den již na účtu zdravotní pojišťovny.

Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu: 2130203761/0710
IBAN: CZ88 0710 0000 0021 3020 3761
BIC (SWIFT kód) – CNBACZPPXXX

Variabilní symbol: číslo pojištěnce z platného průkazu pojištění

Platba OBZP

Termín platby: nejpozději do 8. dne následujícího měsíce, platba musí být v určený den již na účtu zdravotní pojišťovny.

Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu: 2130502761/0710
IBAN: CZ10 0710 0000 0021 3050 2761
BIC (SWIFT kód) – CNBACZPPXXX

Variabilní symbol: číslo pojištěnce z platného průkazu pojištění

Platba penále a pokuty


Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu: 2131409761/0710
IBAN: CZ18 0710 0000 0021 3140 9761
BIC (SWIFT kód) – CNBACZPPXXX

Variabilní symbol: dle textu v písemnosti, platebním výměru nebo výkazu nedoplatků

Platba dlužného pojistného


Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu: 2130801761/0710
IBAN: CZ29 0710 0000 0021 3080 1761
BIC (SWIFT kód) – CNBACZPPXXX

Variabilní symbol: dle textu v písemnosti, platebním výměru nebo výkazu nedoplatků

Platba náhrady nákladů na zdravotní služby

                                    

Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu: 2131601761/0710
IBAN: CZ86 0710 0000 0021 3160 1761
BIC (SWIFT kód) – CNBACZPPXXX

Variabilní symbol: dle textu v písemnosti, výzvě k úhradě