800 213 213

Telemedicína

Co je to telemedicína? 

Telemedicína je založena na principu sledování pacientů na dálku. Odborní lékaři jsou schopni bezprostředně či v krátkém časovém úseku zdravotní hodnoty pacienta posoudit a vyhodnotit, navrhnout následující postup či léčbu. Do projektů telemedicíny se zapojují vysoce odborní lékaři, což zaručuje taktéž vysokou kvalitu vyhodnocení zdravotního stavu pacienta. V době, kdy je dostupnost odborného lékaře všeobecným problémem, jde RBP, zdravotní pojišťovna těmto projektům vstříc. Nabízíme našim pojištěncům rychlý kontakt s lékařem a propojujeme je s těmi nejlepšími lékaři v příslušném oboru.


Dostupnost ošetřujícího lékaře.

Posouzení zdravotního stavu ve velmi krátkém čase. 

Kvalita posouzení zdravotního stavu v projektech je garantována vysoce odbornými lékaři. 

Elektronická data s možností předání ošetřujícímu lékaři. 


Aktuálně nabízíme našim pojištěncům dva projekty telemedicíny - Šance pro srdce a Lékař na telefonu. Více informací si přečtete přímo v popisu projektů níže.