800 213 213

Bonus 90+

Jste registrovaní v Programu 90+?

Pak sbírejte body a čerpejte za ně příspěvky na aktivity podporující zdraví.

Pravidla jsou jednoduchá.

Staráte-li se o své zdraví a splníte stanovené podmínky, připíšeme na vaše roční konto bonusové body. Připsané body pak jednoduše použijete jako extra příspěvek na aktivity podporující zdraví.

Body se vám začnou připisovat nejdříve za 6 měsíců od registrace do Programu 90+. Poté je už jen na vás, kolik jich nasbíráte, a na jak velký příspěvek každý rok dosáhnete

V daném roce může pojištěnec čerpat nejvýše 700 bodů.
Každý bod znamená 1 Kč příspěvku. 

Nevyčerpané body se do dalšího roku nepřevádějí.

Na co můžete příspěvek čerpat?

  • nákup léčivých přípravků a doplňků stravy v lékárnách (kromě doplatků za léky na recept),
  • vyšetření a ošetření nehrazené ze zdravotního pojištění realizované  za zdravotním nebo preventivním účelem,
  • nákup ochranných prostředků (sportovní přilby, chrániče páteře, ortézy, atp.),
  • dentální hygienu – kartáčky, mezizubní kartáčky nebo dentální nitě zakoupené v lékárně, u stomatologa, dentální hygienistky nebo ve specializované prodejně,
  • nákup permanentky na plavání a fitness (spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, rehabilitační cvičení, jóga, aerobik; do 50 % ceny permanentky),
  • masáž, solná jeskyně, kryokomora (nejvýše do 50 % ceny na účtu; nejsou hrazeny kosmetické účely),
  • trekingové hole.

Za co můžete body získat?

Ženy

BONUSOVÁ AKTIVITA
BODYPODKLAD PRO PŘIPSÁNÍ BODŮ
FREKVENCE PŘIPISOVÁNÍ BODŮ
Preventivní prohlídka (dále PP) u praktického lékaře
50výkaz o vyšetření zaslaný lékařem na RBP (lékaři zasílají zpravidla 1x měsíčně) nebo potvrzení o absolvování PP vydané pojištěnci lékařem
1x ročně v době planosti potvrzení (platnost potvrzení je 24 měsíců od data PP)
BMI nebo obvod pasu (18-26 kg/m2 nebo nejvýše 80 cm v pase)
100potvrzení praktického lékaře
1x ročně při platnosti potvrzení (platnost potvrzení je 24 měsíců)
Nekouření (ani elektronických cigaret)
100potvrzení praktického lékaře
1x ročně při platnosti potvrzení (platnost potvrzení je 24 měsíců)
Screeningové vyšetření  tlustého střeva a konečníku
50výkaz o vyšetření zaslaný lékařem na RBP (lékaři zasílají zpravidla 1x měsíčně) nebo potvrzení o absolvování vyšetření vydané pojištěnci lékařem
po předložení potvrzení nebo výkazu výkonu uskutečněného v daném roce; od 50 let věku; 1x za 2 roky OK test nebo 1x za 10 let kolonoskopie
Gynekologické vyšetření, screening
50výkaz o vyšetření zaslaný lékařem na RBP (lékaři zasílají zpravidla 1x měsíčně) nebo potvrzení o absolvování vyšetření vydané pojištěnci lékařem
po předložení potvrzení nebo výkazu výkonu uskutečněného v daném roce
Screeningové vyšetření prsou (mamografie)
50výkaz o vyšetření zaslaný lékařem na RBP (lékaři zasílají zpravidla 1x měsíčně) nebo potvrzení o absolvování vyšetření vydané pojištěnci lékařem
po předložení potvrzení nebo výkazu výkonu uskutečněného v daném roce; od 45 let věku
Délka registrace u RBP je 1-5,9 let
50
automaticky
1x ročně
Délka registrace u RBP je 6-10,9 let
70automaticky
1x ročně
Délka registrace u RBP je 11-15,9 let
90automaticky
1x ročně
Délka registrace u RBP je 16-20,9 let
110automaticky
1x ročně
Délka registrace u RBP je 21-25,9 let
130automaticky
1x ročně
Délka registrace u RBP je 26-30,9 let
150automaticky
1x ročně
Délka registrace u RBP je 31 a více let
200automaticky
1x ročně
Prvoregistrace (poprvé u RBP)
50automaticky
1x ročně
Registrace od založení RBP
100automaticky
1x ročně

Formulář potvrzení praktického lékaře o splnění podmínek k připsání bonusových bodů naleznete zde. 

Prosíme, abyste z důvodu minimalizace administrativní zátěže praktických lékařů o potvrzení formuláře žádali při preventivní prohlídce.

Muži

BONUSOVÁ AKTIVITA
BODY
PODKLAD PRO PŘIPSÁNÍ BODŮ
FREKVENCE PŘIPISOVÁNÍ BODŮ
Preventivní prohlídka (dále PP) u praktického lékaře
50výkaz o vyšetření zaslaný lékařem na RBP (lékaři zasílají zpravidla 1x měsíčně) nebo potvrzení o absolvování PP vydané pojištěnci lékařem
1x ročně v době planosti potvrzení (platnost potvrzení je 24 měsíců od data PP)
BMI nebo obvod pasu
(18-26 kg/m2 nebo nejvýše 94 cm v pase)

100

potvrzení praktického lékaře

1x ročně při platnosti potvrzení (platnost potvrzení je 24 měsíců)

Nekouření (ani elektronických cigaret)

100

potvrzení praktického lékaře

1x ročně při platnosti potvrzení (platnost potvrzení je 24 měsíců)

Screeningové vyšetření tlustého střeva a konečníku

50

výkaz o vyšetření zaslaný lékařem na RBP (lékaři zasílají zpravidla 1x měsíčně) nebo potvrzení o absolvování vyšetření vydané pojištěnci lékařem

po předložení potvrzení nebo výkazu výkonu uskutečněného v daném roce; od 50 let věku; 1x za 2 roky OK test nebo 1x za 10 let kolonoskopie

Vyšetření prostaty pohmatem nebo laboratorní test (PSA)

50

výkaz o vyšetření zaslaný lékařem na RBP (lékaři zasílají zpravidla 1x měsíčně) nebo potvrzení o absolvování vyšetření vydané pojištěnci lékařem
po předložení potvrzení nebo výkazu výkonu uskutečněného v daném roce; od 45 let věku

Délka registrace u RBP je 1-5,9 let

50

automaticky

1x ročně

Délka registrace u RBP je 6-10,9 let

70

automaticky

1x ročně

Délka registrace u RBP je 11-15,9 let

90

automaticky

1x ročně

Délka registrace u RBP je 16-20,9 let

110

automaticky

1x ročně

Délka registrace u RBP je 21-25,9 let

130

automaticky

1x ročně

Délka registrace u RBP je 26-30,9 let

150

automaticky

1x ročně

Délka registrace u RBP je 31 a více let

200

automaticky

1x ročně

Prvoregistrace (poprvé u RBP)

50

automaticky

1x ročně

Registrace od založení RBP

100

automaticky

1x ročně

Formulář potvrzení praktického lékaře o splnění podmínek k připsání bonusových bodů naleznete zde

Prosíme, abyste z důvodu minimalizace administrativní zátěže praktických lékařů o potvrzení formuláře žádali při preventivní prohlídce.

Děti

BONUSOVÁ AKTIVITABODYPODKLAD PRO PŘIPSÁNÍ BODŮFREKVENCE PŘIPISOVÁNÍ BODŮ
Preventivní prohlídka (dále PP) u praktického lékaře
50
výkaz o vyšetření zaslaný lékařem na RBP (lékaři zasílají zpravidla 1x měsíčně) nebo potvrzení o absolvování PP vydané pojištěnci lékařem
1x ročně v době planosti potvrzení (platnost potvrzení je 12 měsíců od poslední PP u dětí do 3 let, u starších pojištěnců 24 měsíců)
BMI nebo váha k výšce (dle percentilového rozpětí – viz formulář potvrzení)
100
potvrzení praktického lékaře
1x ročně při platnosti potvrzení (platnost potvrzení je 12 měsíců od poslední PP u dětí do 3, u starších pojištěnců 24 měsíců)
Nekouření (vč. elektronických cigaret)
100
potvrzení praktického lékaře
1x ročně při platnosti potvrzení od 16 let věku; (platnost potvrzení je 24 měsíců od poslední PP)
Držení těla
50
potvrzení praktického lékaře
1x ročně při platnosti potvrzení od 4 let věku; (platnost potvrzení je 24 měsíců od poslední PP)
Očkování – povinná hrazená pojišťovnou*
50
potvrzení praktického lékaře
1x ročně v době planosti potvrzení do 15 let věku (platnost potvrzení je 12 měsíců od poslední PP u dětí do 3 let, u starších pojištěnců 24 měsíců)
Očkování – nepovinná hrazená pojišťovnou**
50
potvrzení praktického lékaře
1x ročně v době planosti potvrzení do 15 let věku (platnost potvrzení je 12 měsíců od poslední PP u dětí do 3 let, u starších pojištěnců 24 měsíců)
Délka registrace u RBP je 1-5,9 let
50
automaticky
1x ročně
Délka registrace u RBP je 6-10,9 let
70
automaticky
1x ročně
Délka registrace u RBP je 11-15,9 let
90
automaticky
1x ročně
Délka registrace u RBP je 16-18 let
110
automaticky
1x ročně
Prvoregistrace (poprvé u RBP)
50
automaticky
1x ročně

Formulář potvrzení praktického lékaře o splnění podmínek k připsání bonusových bodů naleznete zde. 

Prosíme, abyste z důvodu minimalizace administrativní zátěže praktických lékařů o potvrzení formuláře žádali při preventivní prohlídce.

* Povinná očkování
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae b, spalničky, zarděnky, příušnice, tuberkulóza (u rizikových dětí).
** Nepovinná očkování
Invazivní meningokoková onemocnění, invazivní pneumokoková onemocnění, onemocnění lidským papilomavirem.

Body za délku registrace u RBP se připisují 1x ročně (začátkem každého kalendářního roku, a případně též začátkem 2. kalendářního pololetí). Body za absolvovaná vyšetření se připisují na základě výkazů od lékařů (zpravidla v průběhu měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém vyšetření proběhlo) nebo po dodání potvrzení od lékaře.

Body vázané na potvrzení lékaře se připisují po dodání potvrzení a v době jeho platnosti vždy začátkem kalendářního roku.

I zde platí Zásady proplácení. Prostudujte si je!