800 213 213

RBP - towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych w Republice Czeskiej

Zadzwoń do nas

800 213 213

W przypadku połączeń z zagranicy

+420 596 213 213

Całodobowa, bezpłatna infolinia
Dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Napisz do nas e-mail

rbp@rbp213.cz

Kim jesteśmy?

Jesteśmy jednym z największych towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych dla pracowników, w Republice Czeskiej.  Obecnie ubezpieczamy ponad 425 tysięcy osób, przede wszystkim w regionie północnych i środkowych Moraw oraz na Śląsku. Dostępność usług oraz bezpośredni kontakt z klientami zapewnia sieć 39 oddziałów. RBP jest członkiem Związku Ubezpieczalni Zdrowotnych w Republice Czeskiej. 

Nazwa firmy

RBP, zdravotní pojišťovna
(RBP, towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych)

Michálkovická 967/108
Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Numer identyfikacyjny organizacji: 476 73 036

Organ statutowy
Ing. Antonín Klimša, MBA, dyrektor wykonawczy
Dyrektor wykonawczy reprezentuje RBP samodzielnie, i składa podpis w jej imieniu w taki sposób, że do nazwy dołączy swój podpis.

Kod ubezpieczalni zdrowotnej RBP
213

Do dzwonienia z zagranicy
+420 596 213 213

Co oferuje Ci plan ubezpieczenia zdrowotnego RBP?

  • Świadczenie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób ubezpieczonych
  • Świadczenie i pośrednictwo innych ubezpieczeń umownych oraz ubezpieczeń uzupełniających uzgodnionych zwłaszcza w nawiązaniu do ubezpieczenia wydatków na opiekę zdrowotną przekraczających zakres opieki objętej powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym
  • Pobieranie składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz kontrola ich pobierania
  • Kontrola korzystania i udzielania opieki zdrowotnej z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego w jego objętości i jakości, łącznie z przestrzeganiem cen umownych placówek zdrowotnych oraz osób ubezpieczonych
  • Pośrednictwo płatności kosztów za usługi zdrowotne świadczone z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, które zostały udzielone dostawcy usług zdrowotnych oraz innym podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej, Unii Europejskiej oraz w oparciu o aktualnie zawarte i obowiązujące umowy międzynarodowe, którymi jest wiązana Republika Czeska.
  • Wypożyczanie artykułów medycznych osobom ubezpieczonym na podstawie zaleceń lekarza prowadzącego zgodnie z wykonawczymi przepisami prawa razem z prowadzeniem ewidencji niniejszych artykułów.
  • Sprawowanie własnego majątku oraz majątku powierzonego zgodnie z § 11 ustawy Nr. 280/1992 Dz. U.

Założenia RBP a czeskie prawo

RBP, ubezpieczalnia zdrowotna (dalej zwana RBP) rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych RC z dnia 29.1.1993 r., sygn. 23901/90-15 zgodnie z ustawą Nr 280/1992 Dz.U. RC, o resortowych, branżowych, zakładowych i innych ubezpieczalniach zdrowotnych, w brzmieniu późniejszych przepisów, to jest od dnia 1.2.1993 r. RBP została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział A. XIV, pozycja 554, w dniu 20.4.1993 r.

Ubezpieczalnia jest osobą prawną, w stosunkach prawnych występuje pod swym imieni, może nabywać prawa i obowiązki oraz ponosi odpowiedzialność z wypływających stosunków.

Wszystkie warunki publicznego ubezpieczenia zdrowotnego w Republice Czeskiej określa ustawa nr 48/1997 Publiczne ubezpieczenie zdrowotne [z późniejszymi zmianami].

Informacje refestracyjne

Aby zarejestrować się w RBP umów się na spotkanie za pośrednictwem meila lub osobiście, odwiedzając dowolny oddział RBP. Potrzebny będzie ważny paszport, umowa o pracę.