800 213 213

Organizační struktura

Základní organizační strukturu zdravotní pojišťovny RBP tvoří samosprávné orgány pojišťovny, management v čele s výkonným ředitelem a odborné úseky řízení. Správa a služby zdravotní pojišťovny jsou zajišťovány prostřednictvím ředitelství a sítě 41 poboček. Kontrolní prvky řízení zdravotní pojišťovny jsou tvořeny interním auditem, výborem pro audit a dozorčí radou.

Prostřednictvím zdravotního ombudsmana RBP dbá na ochranu práv pojištěnců i poskytovatelů zdravotních služeb a usiluje o zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb a o maximální spokojenost všech zúčastněných stran.

Organizační struktura


PÁTEK 23.4. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Antigenní testování zaměstnanců.

Přejít
Soutěž
my213