800 213 213

Organizační struktura

Základní organizační strukturu zdravotní pojišťovny RBP tvoří samosprávné orgány pojišťovny, management v čele s výkonným ředitelem a odborné úseky řízení. Správa a služby zdravotní pojišťovny jsou zajišťovány prostřednictvím ředitelství a sítě 40 poboček. Kontrolní prvky řízení zdravotní pojišťovny jsou tvořeny interním auditem, výborem pro audit a dozorčí radou.

Prostřednictvím zdravotního ombudsmana RBP dbá na ochranu práv pojištěnců i poskytovatelů zdravotních služeb a usiluje o zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb a o maximální spokojenost všech zúčastněných stran.

Organizační struktura


Již v pátek 10.7. od 9:00 na Facebooku RBP

Téma týdne: uveřejníme ve středu

Přejít