800 213 213

Zásady ochrany soukromí

Pro aplikaci my213 dostupnou na Google Play pro systém Adnroid a na App Store pro systém iOS.

Úvod

Pod obchodní značkou my213 se rozumí online služby poskytované RBP, zdravotní pojišťovnou (dále jen RBP). Všeobecné podmínky poskytování těchto služeb jsou dostupné v aktuálním znění ZDE.

Vyžadovaná oprávnění

Aplikace my213 vyžaduje pro svůj chod tato oprávnění:

  • Kontakty – vyhledávání účtů v zařízení pro možnost zasílání individualizovaných oznámení uživateli aplikace.
  • Poloha – přístup k poloze zařízení pro možnost vyhledání nejbližšího lékaře.
  • Telefon – čtení stavu a identity telefonu pro zabezpečení účtu my213 (spárování konkrétního zařízení s účtem uživatele my213).
  • Úložiště – čtení, úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB pro možnost uložení dat stažených ze serveru my213 jejich pozdější čtení (možnost zobrazit data i v případě, že je zařízení offline), případně aktualizaci těchto dat.
  • Ostatní oprávnění aplikace – oprávnění potřebné pro zajištění chodu aplikace, například přístup k síti, zobrazení připojení Wi-Fi, zobrazování síťových připojení, příjem dat z internetu, apod.

Sběr dat

Prostřednictvím aplikace my213 nejsou sbírána žádná data či údaje uživatelů, kromě identifikátoru zařízení (IMEI) na kterém je aplikace nainstalována. Tento údaj slouží na straně RBP k jednoznačné identifikaci zařízení a jeho správnému přiřazení konkrétnímu uživateli služeb my213 (bezpečnostní opatření), případně pro možnost zasílání individualizovaných oznámení uživateli aplikace.