800 213 213

Pojištěnci od 60 let

Preventivní programy jsou základní programy, u kterých lze čerpat finanční příspěvek do výše celkové hodnoty 1 000 Kč. Finanční příspěvek u aktivit označených jako bonusové programy lze čerpat nad výše uvedený limit. Více informací o způsobu proplácení příspěvků, o slučování a převodech finančních příspěvků najdete v  zásadách proplácení.

Preventivní programy

Do 500 Kč

Do 700 Kč

Do 1 000 Kč

Bonusové programy

Do 700 Kč

Do 2 500 Kč

Do 3 000 Kč

Do 10 000 Kč

Speciální bonusy
Podnikové výhody
Slučování a převody finančních příspěvků

Do 3 000 Kč

Do 10 000 Kč

Další extra výhody