800 213 213

Správní rada

Správní rada RBP, zdravotní pojišťovny je nejvyšším orgánem pojišťovny a rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se její činnosti.

Členové zvolení ve skupině zaměstnavatelů a OSVČ
Ing. Jan Březina
člen
Ing. David Hájek
člen
Ing. Pavel Jílek
člen
Ing. Michal Kuča
člen
Mgr. Jan Solich
předseda
Členové zvolení ve skupině zaměstnanců a OBZP
Ing. Martin Káňa
člen
Bc. Monika Němcová
místopředsedkyně
Rostislav Palička
člen
Libor Slavík
člen
Jiří Waloszek
člen
Členové jmenovaní vládou
Mgr. Ondřej Čady
člen
Mgr. Petr Jarema
člen
Ing. Hana Kovaříková
člen
Ing. et Ing. Lenka Poliaková
člen
Mgr. Martin Škrobánek
člen

KAŽDÝ DRUHÝ PÁTEK V MĚSÍCI (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Téma zveřejníme již brzy.

Přejít