800 213 213

Správní rada

Správní rada RBP, zdravotní pojišťovny je nejvyšším orgánem pojišťovny a rozhoduje o zásadních otázkách týkajících se její činnosti.

Členové zvolení ve skupině zaměstnavatelů a OSVČ
Ing. Jan Březina
člen
Ing. David Hájek
člen
Ing. Pavel Jílek
člen
Ing. Michal Kuča
člen
Ing. Petr Hanzlík
člen
Členové zvolení ve skupině zaměstnanců a OBZP
Ing. Martin Káňa
člen
Bc. Monika Němcová
místopředsedkyně
Rostislav Palička
člen
Libor Slavík
člen
Jiří Waloszek
člen
Členové jmenovaní vládou
PhDr. Mgr. Adam Ander, MHA
člen
Mgr. Marek Sovka
člen
Mgr. Ondřej Čady
člen
Ing. Anita Tenzer
člen
Ing. Ladislav Sitko
člen