800 213 213

Pojištěnci od 60 let

Jste uživateli my213? Vybírejte z rozšířené nabídky příspěvků do 500 Kč na prevenci

S my213 získáte možnost čerpání příspěvku na permanentku na sportovní aktivity do 50 % z ceny (nelze uplatnit pro online kurzy) nebo diagnostické vyšetření a ošetření podporující zdraví (mimo úkony hrazené z pojištění a v preventivních programech).

O my213Registrujte se.

Finanční příspěvek do 1 000 Kč

Očkování

Očkování

Využijete na kterékoliv preventivní očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Diabetici

Diabetici

Nákup permanentky na pohybové aktivity (50 % z ceny), testovacích proužků pro zjištění glukózy v moči, glukometru, diagnostických proužků a příslušenství k inzulínové pumpě. Využít lze i na doplatky při nákupu speciální obuvi pro diabetiky v prodejnách zdravotnických potřeb a v lékárnách. Příspěvek na podiatrické ošetření (příspěvek lze čerpat na podiatrické ošetření u poskytovatelů podiatrických služeb (lékařské nebo podiatrické centrum) uvedených na stránkách České podiatrické společnosti.

Pro onkologické pacienty

Pro onkologické pacienty

Příspěvek na paruky pro pojištěnce, kteří podstupují ( podstoupili) léčbu chemoterapií.

Pro zrakově postižené

Pro zrakově postižené

Příspěvek na kompenzační pomůcky pro zrakově postižené.

Celiakie

Celiakie

Na finančně náročnou bezlepkovou dietu pro pojištěnce s touto diagnózou. Žádáte příspěvek poprvé? Přineste Potvrzení celiakie. Pokud si nejste jisti, nákup kterých potravin a surovin pro celiaky proplácíme, přečtěte si náš Potraviny a suroviny pro celiaky. Pak již stačí přinést účtenky za nákup potravin a my Vám je proplatíme.
Získejte až 10.000 Kč sloučením finančních příspěvků. Přečtěte si, jak na to.

Nízkobílkovinná dieta

Nízkobílkovinná dieta

Příspěvek na nízkobílkovinnou dietu (fenylketonurie, nemoc javorového sirupu, homocystinurie, isovalerova acidurie, propionová a methylmalonová acidurie, tyrosinémie, glutarová acidurie typ 1, poruchy cyklu močoviny). Jdete k nám pro příspěvek poprvé? Nechte si lékařem potvrdit  Potvrzení nízkobilkovinné diety. Pak již stačí přinést účtenky za nákup nízkobílkovinových potravin a my Vám je proplatíme.
Získejte až 10.000 Kč sloučením finančních příspěvků. Přečtěte si, jak na to.

Finanční příspěvek do 500 Kč

Registrovaní sportovci

Registrovaní sportovci

Jste aktivní, nebo dokonce registrovaní sportovci? Přispějeme vám na pravidelnou sportovní prohlídku a registrační a členské poplatky.

Odvykání kouření

Odvykání kouření

Příspěvek na nákup volně prodejných léčivých a podpůrných přípravků, zakoupených v lékárně: náplastí, pastilek, ústního spreje, žvýkaček apod.

Vitamíny a kloubní výživa

Vitamíny a kloubní výživa

Pečujte o své klouby a užívejte si aktivního života bez bolesti. Příspěvek využijete na nákup kloubní výživy Doporučený seznam a nákup vitamínů v lékárnách (maximálně do 100 Kč) Doporučený seznam.

Lepší paměť

Lepší paměť

Na prevenci poruch duševního zdraví (kurzy tréninku paměti, pomůcky pro trénink paměti doporučené Českou alzheimerovskou společností, vyšetření paměti u psychologa nebo psychiatra).

Plavání

Plavání

Nemáte v dosahu žádný z našich partnerských bazénů? Využijte příspěvku na nákup permanentky na plavání (50 % z ceny).

Hezký úsměv

Hezký úsměv

Na nákup fixačních a čisticích prostředků pro celkové zubní náhrady v lékárnách a úhradu doplatků na zubní náhrady i jejich opravy.

Speciální vyšetření

Speciální vyšetření

Využijete na ošetření rázovou vlnou jednou ročně, na diagnostické vyšetření horní části břicha ultrazvukem, nebo na vyšetření zrakového nervu (GDx, HRT, OCT, PENTACAM). Dále na genetické vyšetření rizika vzniku trombózy ke zjištění mutace v genech (Leidenská mutace, gen F5 aj.), denzitometrické vyšetření jednou za dva roky.
Jste uživateli my213? Pro Vás máme navíc úhradu diagnostického vyšetření nebo ošetření podporujícího zdraví nehrazeného ze zdravotního  pojištění ( vyšetření zrakového nervu OCT,HRT apod., dentální hygiena, sonografické vyšetření, laserové ošetření prováděné ze zdravotních důvodů, fyzioterapie prováděné poskytovatelem, který je oprávněn poskytovat zdravotní služby-má registraci u krajského úřadu).

Bonusy nad rámec finančního příspěvku 1 000 Kč

Dárcům krve do 3 000 Kč

Dárcům krve do 3 000 Kč

Stále můžete pomáhat. I darováním krve je možné zachránit život. Bonusový příspěvek získáte za bezplatné dárcovství. Prostudujte si podrobnosti zde.

Lázeňské pobyty do 15 000 Kč

Lázeňské pobyty do 15 000 Kč

Jsou určeny pro pojištěnce, kteří v době podání žádosti dosáhnou věku minimálně 60 let a jejichž zdravotní stav nesplňuje zákonné podmínky pro poskytnutí komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče dle Přílohy č. 5 zákona č. 48/1997 Sb. v dané indikaci, avšak splňuje podmínky bonusového indikačního seznamu pro vybrané indikace skupin VI a VII. Bonusové léčebné pobyty v lázních jsou uskutečňovány prostřednictvím poskytovatelů Lázně Darkov, a. s., nebo Nemocnice Na Bulovce – Slatinné lázně Toušeň a to v délce trvání 15 dnů/14 nocí.
Soubory: 

Zdraví ve svých rukou

Srdce a metabolismus

Srdce a metabolismus

Pojištěnci nad 40 let mohou čerpat jednou ročně na komplexní vyšetření zaměřené na  kardiovaskulární a metabolická onemocnění (zahrnuje laboratorní vyšetření).

Vyšetření prostaty

Vyšetření prostaty

Pro muže na vyšetření prostaty jednou za dva roky (zahrnuje laboratorní vyšetření).

Ostatní

Ostatní

Lze využít také na preventivní vyšetření pigmentových změn kůže Jak rozpoznat melanom.

Léčivé přípravky

Léčivé přípravky

Pro ženy na nákup vybraných hormonálních přípravků předepsaných lékařem a nehormonálních přípravků na prevenci osteoporózy a negativních menopauzálních stavů Doporučený seznam.
Pro muže využijete na nákup vybraných léčivých přípravků při nezhoubnému zbytnění prostaty. Doporučený seznam

Další extra výhody

Permanentka na sport nebo diagnostické vyšetření

Permanentka na sport nebo diagnostické vyšetření

Pro uživatele my213 nabízíme nákup permanentky na pohybové aktivity ve výši 50 % z ceny ( na plavání a fitness tj. spinning, posilovna, aktivní posilovací stroje, rehabilitační cvičení, jóga, aerobik(nehradí se solária, masáže, všechny typy tance, zumba, judo, karate, kick-box, jednodenní permanentky na lyžování apod.), a nebo diagnostické vyšetření nebo ošetření podporující zdraví nehrazené ze zdravotního pojištění. Obojí proplácíme do maximální výše 500 Kč.

Plavání v bazénech zdarma nebo se slevou

Plavání v bazénech zdarma nebo se slevou

Pojďte s námi plavat. Vstup do vybraných plaveckých bazénů budete mít zdarma nebo za výhodnější cenu. Nabídka je platná v období od února do dubna a od září do listopadu 2020. Seznam partnerských bazénů.

Až 30 % sleva na cestovní pojištění

Až 30 % sleva na cestovní pojištění

Pojistěte se na cesty se slevou až 30 %. Naše výhodné cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí s limitem plnění do 100 milionů Kč sjednáte online - prostě odkudkoliv.

Slučování a převody finančních příspěvků

Až 10 000 Kč převodem příspěvku z pojištěnce na seniora s celiakií

Až 10 000 Kč převodem příspěvku z pojištěnce na seniora s celiakií

Zajistěte si souhlas s převodem finančního příspěvku na sebe, pokud máte diagnostikovánu celiakii. V tomto případě můžete získat část, nebo i celou výši ročního příspěvku 1 000 Kč od kteréhokoliv pojištěnce RBP, zdravotní pojišťovny (pojištěnec + max. 9 osob) . Celkově lze tedy tímto způsobem zvýšit příspěvek až na 10 000 Kč. Stačí přinést vyplněný formulář Souhlas převodu limitu pojištěnci nad 18 let

Až 10 000 Kč převodem příspěvku z pojištěnce na seniora s nízkobílkovinovou dietou

Až 10 000 Kč převodem příspěvku z pojištěnce na seniora s nízkobílkovinovou dietou

Zajistěte si souhlas s převodem finančního příspěvku na sebe, pokud máte diagnostikovánu nízkobílkovinovou dietu. Můžete tak získat část, nebo i celou výši ročního příspěvku 1 000 Kč od kteréhokoliv pojištěnce RBP, zdravotní pojišťovny (pojištěnec + max. 9 osob) . Celkově lze tedy tímto způsobem zvýšit příspěvek až na 10 000 Kč. Stačí přinést vyplněný formulář Souhlas převodu limitu pojičtěnci nad 18 let.

Podnikové výhody

Zdravý podnik

Zdravý podnik

Program na podporu zdraví zaměstnanců smluvních podniků. Zaměstnanci musí být pojištěnci naší pojišťovny a podnik musí mít uzavřenu smlouvu s RBP.  Realizace programu probíhá po vzájemné domluvě se smluvními podniky. V případě, že máte zájem o využití programu, kontaktujte nás: hruska@rbp-zp.cz, PhDr. Robert Hruška.