800 213 213

Formuláře ke stažení

Přehled OSVČ za rok 2023

Důležité upozornění pro OSVČ k elektronickému podání Přehledu OSVČ za rok 2023

Vážení klienti,

k tomu, aby bylo možné Váš přehled elektronicky zpracovat je potřeba, aby byly přehledy podávány na předepsaném formuláři a podávány v předepsaném formátu a způsobem, který ZP umožní elektronické zpracování.

K elektronickému podání přehledu je možné využít:

  • Portál zdravotních pojišťoven - po přihlášení je možné podat přehled, který se automaticky přenese do informačního systému zdravotní pojišťovny.
  • Aplikace my213 ­- v sekci Pro plátce/podání přehledu OSVČ je možné podat přehled online. Je to nejjednodušší způsob podání, systém vyplní základní informace a po zadání daňového základu provede výpočet pojistného. Tato možnost bude dostupná od 18. 1. 2024.
  • Předepsaný formulář Přehledu OSVČ - níže naleznete formulář, který obsahuje datovou vrstvu, která při správném podání dovede přenést data do informačního systému ZP. V případě, že použijete formulář, tak ho po vyplnění přenesete do formátu pdf a prostřednictvím Vaší DS odešlete do pojišťovny (v případě, že je přehled zasílán z cizí DS - např. účetní, je nutné doložit plnou moc).

Ani u jednoho výše uvedeného způsobu podání není vyžadován podpis, protože se identifikujete přihlášením.


V případě, že nemůžete využít ani jedné z forem elektronického podání je možné řádně vyplněný a podepsaný přehled na předepsaném formuláři předložit na některé z našich poboček nebo zaslat na adresu RBP, zdravotní pojišťovny.

Od podání za rok 2023 nebudeme akceptovat :

  • Zaslané fotky a obrázky přehledu.
  • Pokud bude zaslán scan, tak bude akceptován pouze, pokud se bude jednat o předepsaný formulář a bude podán ve formátu pdf.
  • Od 01. 01. 2024 nebudeme akceptovat přehledy, které budou zaslány emailem.
  • Přehledy podané prostřednictvím aplikace my213 jako příloha ve zprávě (v aplikaci využijte pouze online podání).

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Důležité upozornění: Formuláře je nutné stahovat a otevřít v programu Adobe Acrobat Reader.