800 213 213

Metodika očkování

Na základě jednání mezi zdravotními pojišťovnami, zástupci PL a PLDD a MZ ČR byla zpracována metodika provádění očkování, o které již byli PL a PLDD informováni prostřednictvím svých zástupců.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !
Vzhledem k výpadku dodávek OL Infanrix Hexa v měsíci březnu a dubnu je možné v případě nedostatku této očkovací látky zahájit (a následně i dokončit) očkování dětí také i OL Hexacima. Dodávky OL Infanrix Hexa by měly být obnoveny v průběhu měsíce května.

Distributorem očkovacích látek je společnost Avenier, a.s. kontaktní údaje distributora: Avenier, a.s.

Tel: 800 11 22 33
https://www.distribucevakcin.cz/cz
info@distribucevakcin.cz

Adventní
kalendář