800 213 213

Průkaz pojištěnce

Průkaz zdravotního pojištění je doklad klienta 

Průkaz vydaný pojišťovnou vás opravňuje k prokázání nároku na poskytování zdravotní péče, vydání léků v lékárnách a prodejnách zdravotní techniky. Pokud k nám půjdete něco vyřizovat, rovněž si připravte průkaz zdravotního pojištění. Průkazy pojištěnce máme tři druhy, každý plní jinou funkci. 

Evropský průkaz zdravotního pojištění EHIC

Plastová karta, na čelní straně modrá. Tento průkaz je vydáván od 1. července 2004, je nepřenosný.  Od listopadu 2013 je rubová strana doplněna o bezplatnou telefonní linku na kontaktní centrum. Od listopadu 2015 je rubová strana v nové grafické podobě  doplněná o nabídku elektronické komunikace prostřednictvím „MojeRBP“. Od ledna 2019 je rubová strana světle modrá, doplněna o nové logo RBP i nové logo online služeb my213. Průkaz kromě ČR platí i ve všech státech Evropské unie, EHP a Švýcarsku, které jej respektují, jeho užívání požaduje i Makedonie.

Každoročně, vždy v posledním čtvrtletí roku, zasílá RBP, zdravotní pojišťovna  automaticky svým klientům, kterým v příslušném roce končí platnost plastových průkazů pojištěnce, průkazy nové. Tyto průkazy dostanete cca 1 měsíc před ukončením platnosti původních průkazů. Průkaz je po zhotovení prostřednictvím České pošty zasílán na adresu bydliště.

Průkaz zdravotního pojištění (žlutý) - dočasný doklad o pojištění

Tento průkaz je nepřenosný, na lícní straně žlutý, od ledna 2019 světle modrý. Má formát a vzhled evropského průkazu a je vydáván pojišťovnou v následujících třech případech, které se liší textem v kolonce „rozsah péče“:

  • průkaz pojištěnce bydlícího v ČR, je určen pro osoby s nárokem na „plnou péči“ (občany ČR mající pojištění v jiném státě EU, EHP nebo Švýcarsku – na základě evropských formulářů E 106, S1),
  • průkaz pojištěnce (osoby z EU, EHP nebo Švýcarska – mající evropský průkaz zdravotního pojištění) pobývajícího v ČR,  je určen pro osoby s nárokem na „lékařsky nezbytnou péči“,
  • průkaz pojištěnce (osoby ze smluvního státu) pobývajícího v ČR,  je určen pro pojištěnce s nárokem na „lékařsky nezbytnou a neodkladnou péči“.

Pokud potřebujete vystavit nový žlutý průkaz pojištění, napište na e-RBP, kde Vám nový průkaz nebo prodloužený průkaz na písemnou žádost zašlou na adresu vašeho bydliště. 

Dočasný průkaz zdravotního pojištění - bílý

Dočasný průkaz ve folii, na obou stranách bílý. Tento průkaz je nepřenosný a byl a je nadále vydáván pojišťovnou. Platí pouze v ČR a není omezen dobou platnosti (kromě cizinců, kde platnost průkazů je maximálně 1 rok od jeho vydání nebo na dobu kratší, dle platnosti pracovní smlouvy).

Průkazy pojištěnce

Pojišťovna má v současné době tři druhy průkazu pojištěnce. EHIC, průkaz pro pojištěnce pobývajících na území ČR dočasně a průkaz bílý  - dočasný.