800 213 213

Zdravotní ombudsman

Porušení práv pojištěnců

Také v činnosti zdravotní pojišťovny může nastat situace, kdy se její pojištěnci domnívají, že jejich práva byla porušena či ohrožena. Protože si našich pojištěnců vážíme, zřídili jsme v RBP pozici zdravotního ombudsmana. Hlavním posláním zdravotního ombudsmana je usilovat o zajištění bezproblémové komunikace s pojištěnci, poskytovateli zdravotních služeb, případně i s jinými osobami a institucemi. Ombudsman RBP řeší stížnosti, žádosti a jiná podání co možná nejméně konfliktní formou s cílem nalézt řešení vhodné pro všechny zúčastněné strany.

Co je úkolem ombudsmana

Zdravotní ombudsman dbá na ochranu práv pojištěnců, ale také poskytovatelů zdravotních služeb. Snaží se o zlepšení komunikace mezi pojištěnci, poskytovateli zdravotních služeb a zaměstnanci RBP. Usiluje o zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb a o maximální spokojenost všech zúčastněných. V neposlední řadě je úkolem ombudsmana řešit podněty a stížnosti zaměstnanců RBP. Ve své činnosti je ombudsman nezávislý avšak podněty se snaží řešit v bezprostředním kontaktu s vedením RBP.

Kontaktovat ombudsmana je možno písemně na adresu sídla pojišťovny, telefonicky na infolinku nebo osobně v sídle pojišťovny.

Podněty, stížnosti apod. jsou přijímány i elektronicky na mailové adrese ombudsman@rbp-zp.cz.

PÁTEK 3. 12. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Podpora imunity

Přejít