800 213 213

Léčebny a ozdravovny

Zdravotní péči dětem a mladistvým poskytuje RBP, zdravotní pojišťovna také v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách.

Zdravotní péče v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách se poskytuje v souladu se Zákonem o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 59/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 350/2008 Sb. Zde jsou stanovena indikační zaměření a nemoci, u nichž se dětem a mladistvým do 18 let zdravotní péče poskytuje.

Návrh na léčení do těchto zařízení podává na příslušném tiskopisu registrující praktický lékař pro děti a dorost, případně ošetřující lékař při hospitalizaci. Následně musí být návrh posouzen revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Platnost návrhu je 6 měsíců od jeho vystavení. V případě přímého překladu pojištěnce z lůžka na lůžko není za potřebí posouzení revizního lékař.  

Zdravotní péče v dětských odborných léčebnách je poskytována dětem a mladistvým do 18 let. Délku pobytu v dětské odborné léčebně stanoví vedoucí lékař léčebny na základě zdravotního stavu pojištěnce.

Dětem zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem v rekonvalescenci, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem se poskytuje péče v ozdravovnách. Zdravotní péče v dětské ozdravovně je poskytována dětem ve věku 3 - 15 let. Délka pobytu zpravidla nepřesahuje dobu 21 dnů.

RBP, zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvy s těmito léčebnami a ozdravovnami:

Dětské odborné léčebny:

Sanatorium EDEL - léčebna Zlaté Hory
E-mail: edel@speleoterapie.cz
Internet: www.speleoterapie.cz

Dětská odborná léčebna Charloty G. Masarykové, Bukovany
E-mail: dol.bukovany@volny.cz
Internet: www.lecebnabukovany.cz

Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium
E-mail:  gagriela.rumiskova@olum.cz
Internet: www.olum.cz

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvkové organizace.
www.detskelecebny.cz
Dětská léčebna Křetín
E-mail: kretin@detskelecebny.cz
Internet: www.detskelecebny.cz/kretin

Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy
E-mail: ostrov@detskelecebny.cz
Internet: www.detskelecebny.cz/ostrov

Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice
E-mail: boskovice@detskelecebny.cz
Internet: www.detskelecebny.cz/boskovice

Ozdravovny:
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
www.soltrutnov.cz

Dětská ozdravovna Dvůr Králové n/L - Království III  
E-mail: info@ozdravovnakralovstvi.cz
Internet: www.ozdravovnakralovstvi.cz

Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou - Karkulka
E-mail: info@ozdravovnapec.cz
Internet: www.ozdravovnapec.cz

Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou - Mělnická bouda
E-mail: info@ozdravovnapec.cz
Internet: www.ozdravovnapec.cz

Dětská ozdravovna Špindlerův Mlýn - Bedřichov
E-mail: info@ozdravovna.cz
Internet: www.ozdravovna.cz

Dětská ozdravovna Špindlerův Mlýn - Svatý Petr
E-mail: info@ozdravovnasp.cz
Internet: www.ozdravovnasp.cz