800 213 213

Zubní výplně hrazené z veřejného zdravotního pojištění

Dočasný chrup

V dočasném chrupu, co jsou mléčné dětské zuby, stomatolog používá jako výplňový materiál při ošetření zubního kazu skloionomerní cement nebo samopolymerující kompozitum.

Skloionomerní cement (bílá výplň) je adhezivní cement se schopností adheze k zubním tkáním.  Vzniká smísením fluoro-hlinito-křemičitého skla a vodným roztokem kyseliny polyalkenoátové. Klasické skloionomerní cementy tuhnou pouze chemickou reakcí. Nově se objevují na trhu i tyto cementy tuhnoucí  po ozářením  modrým světlem, tedy lampou na fotokompozita.

Samopolymerující kompozitum (bílá výplň) je paktradiční dvousložkové makrofilní kompozitum tuhnoucí chemickou reakcí. Tento materiál obsahuje tzv. makroplnivo, které je obtížně leštitelné, a proto s tímto materiálem někteří stomatologové odmítají pracovat.

Kapslový amalgám se pro ošetření dětského mléčného chrupu používá v případech, pokud nelze z hlediska zdravotního stavu ošetřit dočasný zub skloionomerním cementem.

Dózovaný amalgám (stříbrná výplň) je velmikvalitní amalgám, kdy je v kapsli přesně stanovena dávka kovového prášku a odpovídající množství rtuti. 

V roce 2018 byl hrazen z veřejného zdravotního pojištění jen nedózovaný amalgám, kde se rtuť a  prášek odměřovaly objemovými měrkami, tudíž méně přesně. Od roku 2019 tento nedózovaný amalgám nebude používán, proto byla navýšena stomatologům úhrada za používání dózovaného amalgámu i za všechny výplně včetně fotokompozit hrazených do 18 – ti let ve frontálním úseku chrupu.

Pokud trvá rodič na ošetření fotokompozitní výplní, ta bohužel není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Fotokompozit (bílá výplň) je materiál novější generace, kde se stále objevují nové, vylepšené druhy této výplňové hmoty. Je to druh syntetické pryskyřice, která se ozařuje modrým světlem - lampou na fotokompozita. Tím dojde k polymeraci, hmota vytvrdne a spojí se se zubem. Výhodou je výborné estetické hledisko, nevýhodou je vysoká pořizovací cena.

 Stálý chrup

  • Do 15 let je hrazena fotokompozitní výplň u zubů 1,2,3 v horní i dolní čelisti a také výplň samopolymerujícím kompozitem.  U dalších zubů 4,5,6,7,8 je hrazena výplň ze skloionomerního cementu nebo opět ve výjimečných případech z hlediska zdravotního stavu pojištěnce z kapslového amalgámu.
  • Ve věkovém rozmezí od 16 do 18 let je úhrada u předních zubů stejná jako do 15 let. Je hrazeno fotokompozitum v předních zubech 1,2,3 a výplň ze  samopolymerujícího kompozita. Změna je u dalších zubů, tj. 4,5,6,7,8. U těch je hrazen jen kapslový amalgám.
  • Nad 18 let je hrazena u zubů 1,2,3 výplň ze samopolymerujícího kompozita. Kapslový amalgám je hrazen v rozsahu celého chrupu. Pokud trvá pojištěnec na zhotovení bílé výplně, musí si tyto výplně sám uhradit. Výjimku tvoří jen těhotné ženy a kojící matky. Těm je také hrazena výplň ze skloionomerního cementu.

 

Vysvětlivky:
Zuby 1,2 – řezáky,  zub 3 - špičák, zuby 4,5 - zuby třenové/premoláry/, zuby 6,7,8 - stoličky /moláry/