800 213 213

Dozorčí rada

Dozorčí rada RBP, zdravotní pojišťovny je kontrolním orgánem pojišťovny.

Členové zvolení na základě návrhu reprezentativních organizací zaměstnavatelů
Ing. Pavel Hadrava, Ph.D.
předseda
Ing. Petr Dedek, MBA
člen
Ing. David Vínovský
člen
Členové zvolení na základě návrhu reprezentativních odborových organizací
Štefan Pintér
místopředseda
Zuzana Sargová
člen
Marta Milchová
člen
Členové jmenovaní vládou
Mgr. Zdeňka Krejčová
člen
Ing. Jiří Martinek, MBA
člen
Mgr. Bc. Roman Odložilík, MPA
člen

PÁTEK 7.8. od 9:00 do 12:00 na FB a IG RBP

Téma týdne: Online poradenství s Krajskou hygienickou stanicí MSK

Přejít