800 213 213

Dozorčí rada

Dozorčí rada RBP, zdravotní pojišťovny je kontrolním orgánem pojišťovny.

Členové zvolení ve skupině zaměstnavatelů a OSVČ
Ing. Jiří Bubík, MBA
člen
Ing. David Vínovský
člen
Ing. Radim Tabášek
předseda
Členové zvolení ve skupině zaměstnanců a OBZP
Jana Křístková
člen
Marta Milchová
člen
Štefan Pintér
místopředseda
Členové jmenovaní vládou
Mgr. Aleš Gongol
člen
Mgr. Šárka Jelínkováčlen
Ing. Lenka Hanusová Doischerová
člen