800 213 213

Kariéra

Naším posláním je poskytování kvalitních služeb s vysokým standardem. Trvalým závazkem pojišťovny je neustály zájem o pojištěnce a jejich spokojenost. Svou oblíbenost mezi klienty jsme si získali i díky vstřícnému a profesionálnímu přístupu zaměstnanců.

Chcete-li i Vy patřit do tohoto týmu, spojte svou kariéru s námi - úspěšnou a stabilní zdravotní pojišťovnou.

Budeme rádi, když i Vy přispějete k růstu a prosperitě naší Vaší zdravotní pojišťovny.

Pokud jste neuspěli ve výběrovém řízení nebo jste nenalezli pracovní pozici, která by aktuálně odpovídala Vaší představě, a přejete si, aby Vás RBP, zdravotní pojišťovna v budoucnu oslovila s nabídkou volných pracovních míst, můžete vyjádřit souhlas se zpracováním Vašich identifikačních a kontaktních údajů, údajů souvisejících s požadavky a předpoklady pro výkon práce a údajů o posouzení Vaší vhodnosti za účelem vedení databáze uchazečů o zaměstnání, nejdéle však po dobu 12 měsíců. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

K udělení souhlasu můžete využít následující postup:

Na konec svého životopisu uveďte „jméno, příjmení, titul, souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v životopise a s archivací tohoto životopisu za účelem vedení databáze uchazečů o zaměstnání“.