800 213 213

Roční pojištění

Při dlouhodobých pobytech si pojištěnec může vybrat:

cestovní pojištění variantu Globus – roční pojistné, které lze uzavřít pouze pro typ cesty REKREAČNÍ SPORT,
cestovní pojištění variantu Odysseus – roční pro opakované výjezdy, pro typ cesty STANDARD, REKREAČNÍ SPORT nebo STANDARD+.

Rekreační sport (maximální délka pobytu 365 dnů):

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ GLOBUS - ROČNÍ POJISTNÉ - TYP CESTY REKREAČNÍ SPORT
limit plnění
Roční - výjezd maximálně 365 dní - nepřenosné
100 000 000 Kč
100 000 000 Kč
Úrazové připojištění
smrt úrazem

100 000 Kč

trvalé následky

200 000 Kč

doba nezbytného léčení

20 000 Kč

Odpovědnost za škodu


zdraví

2 000 000 Kč

majetek

1 000 000 Kč

finanční

500 000 Kč

Odcizení zavazadel


pojistná událost

20 000 Kč

věc

5 000 Kč

ROČNÍ JEDNORÁZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO REKREAČNÍ SPORT (OSOBA/POBYT)JEDNOTLIVÉ POJIŠTĚNÍ PRO VŠECHNY KLIENTY
dítě

dospělý


Evropa

Svět

Evropa

Svět

Léčebné výlohy (LV)

2 725 Kč

7 903 Kč

4 088 Kč

10 355 Kč

LV + odpovědnost + úraz + zavazadla

7 899 Kč

13 067 Kč

9 252 Kč

15 519 Kč

ROČNÍ POJIŠTĚNÍ PRO OPAKOVANÉ VÝJEZDY (OSOBA/POBYT)
JEDNOTNÉ POJIŠTĚNÍ PRO VŠECHNY KLIENTY

věk 0 - 69 let
EvropaSvět
Léčebné výlohy (LV)
2 100 Kč3 900 Kč
LV + odpovědnost + úraz + zavazadla
2 300 Kč4 100 Kč


Cestovní pojištění varianta Odysseus - roční - opakované výjezdy:

Standard:

  • turistické cesty (běžné rekreační a poznávací cesty, krátkodobé studijní pobyty, oddechové a necílené rekreační činnosti (badminton, bruslení, golf, plavání a šnorchlování, procházky a tůry běžným nenáročným terénem, stolní tenis, tanec, tenis),
  • pracovní cesty (práce a činnosti administrativní a řídicí povahy, práce srovnatelné rizikovosti (charitativní a dobrovolnická činnost, au-pair, stáže, servis kancelářské techniky, řidiči nákladní dopravy a autobusů).

Rekreační sport:

  • turistické cesty (běžné rekreační a poznávací cesty, krátkodobé studijní pobyt, oddechové a necílené rekreační činnosti (badminton, bruslení, golf, plavání a šnorchlování, procházky a tůry běžným nenáročným terénem, stolní tenis, tanec, tenis),
  • pracovní cesty (práce a činnosti administrativní a řídicí povahy, práce srovnatelné rizikovosti (charitativní a dobrovolnická činnost, au-pair, stáže, servis kancelářské techniky, řidiči nákladní dopravy a autobusů),
  • rekreační provozování běžných rekreačních sportů.

Standard+:

  • turistické cesty (běžné rekreační a poznávací cesty, krátkodobé studijní pobyty, oddechové a necílené rekreační činnosti (badminton, bruslení, golf, plavání a šnorchlování, procházky a tůry běžným nenáročným terénem, stolní tenis, tanec, tenis),
  • pracovní cesty (veškeré práce, vyjma prací vysoce rizikových, které jsou předmětem výluk),
  • rekreační provozování běžných rekreačních sportů.