800 213 213

Neodkladná péče

V případě akutní potřeby lékařského ošetření nesmí být pojištěnec poskytovatelem zdravotních služeb (ani nesmluvním) odmítnut a musí být ošetřen bez požadování jakékoliv úhrady po pojištěnci. Lékař si musí péči vyfakturovat na zdravotní pojišťovnu.

Účelem neodkladné péče je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které

  • bezprostředně ohrožují život,
  • by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví,
  • způsobují náhlou nebo intenzivní bolest,
  • způsobují náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí.