800 213 213

Provozní podmínky

Provozní podmínky návštěvy internetových stránek stanovené provozovatelem

RBP, zdravotní pojišťovna (dále jen RBP) na svých internetových stránkách zveřejňuje a pravidelně aktualizuje velké množství informací. Vzhledem k technickým vlastnostem internetu však nemůže ručit za obsah těch informací, jichž není autorem a které převzala z jiných zdrojů. Proto doporučujeme všem klientům ověřování těch významných informací, které mají být podkladem dalších relevantních zpracování. Zejména upozorňujeme, že jediným autorizovaným a garantovaným zdrojem právních předpisů je znění uvedené v tištěné podobě Sbírky zákonů ČR. Přístup na internetové stránky Sbírky zákonů

Internetové stránky obsahují odkazy na weby jiných subjektů. RBP neodpovídá za správnost nebo nefunkčnost těchto odkazů, pokud na straně uvedených subjektů dojde ke změnám v adresách URL a RBP na ně nebyla upozorněna.

Informace na stránkách RBP je možno bez omezení využívat, včetně tisku, kopírování apod., pro osobní potřebu návštěvníků internetových stránek RBP. Budou-li využity ke komerčním účelům bez předchozího souhlasu RBP, je nutno vždy jako zdroj informací uvést RBP a obsah informace nesmí být žádným způsobem změněn.

RBP si vyhrazuje autorská práva k dokumentům, které jsou na jejich internetových stránkách výslovně označeny textem nebo symbolem ©.

RBP si vyhrazuje právo obsah svých internetových stránek kdykoliv změnit.

Žádáme všechny návštěvníky internetových stránek RBP, aby se s těmito provozními podmínkami seznámili a akceptovali je. Pokud tak z různých důvodů nehodlají učinit, nechť tyto stránky neprodleně opustí. 

Technické podmínky provozu internetových stránek 

U některých webových služeb je požadováno zajištění vyšší míry bezpečnosti. Tyto služby pak využívají většinou zabezpečený šifrovaný přenos prostřednictvím SSL (Secure Sockets Layer). Při přístupu na tyto služby je prohlížeč uživatele přesměrován na zabezpečenou adresu.

SSL šifrování zajišťuje bezpečnost dat mezi počítačem návštěvníka webu a webovým serverem. Zadávaná data (např. přihlašovací jména a hesla či čísla platebních karet) nemohou být odposlechnuta a následně zneužita či pozměněna třetími osobami.

Aby měl návštěvník webového serveru jistotu, že komunikuje skutečně s pravým a nikoliv podvrženým (falešným) serverem, používají webové servery pro prokázání své identity tzv. SSL certifikát serveru. Jedná se de facto o "identifikační průkaz" serveru, který potvrzuje, že skutečná identita nositele daného certifikátu byla ověřena některou z certifikačních autorit.

Webový server RBP používá k potvrzení své identity serverový certifikát vydaný certifikační autoritou THAWTE, která je jednou z nejznámějších a celosvětově uznávaných certifikačních autorit a zároveň jedním z průkopníků digitálních certifikátů.

SHA1 fingerprint certifikátu webu RBP: c0 b3 b4 4a 9e 86 d9 04 8d 9e 56 ee cc fb 19 79 f4 f2 7f de

Kořenový certifikát certifikační autority Thawte má v sobě nainstalována drtivá většina současných webových prohlížečů, což minimalizuje případné problémy při přístupu na webové stránky zabezpečené certifikáty, které byly vydány touto certifikační autoritou, tedy i webové stránky RBP.

 V případě nejasností či potřebě ověření kryptografického otisku (fingerprintu) certifikátu webu RBP je možno kontaktovat RBP na níže uvedených telefonních číslech:  +420 596 256 235 nebo +420 596 256 236