800 213 213

Rozsah pojištění

Cestovní pojištění řeší úhradu léčebných výloh do limitu 100 miliónů Kč.

VÝPLATU POJISTNÉHO PLNĚNÍ ZA:

lékařské ošetření

pobyt v nemocnici

léky předepsané lékařem

přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení

asistenční službu

přepravu vážně nemocného nebo zraněného do místa bydliště a repatriaci (převoz zemřelého)

LIMITY A SUBLIMITY POJIŠŤĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH
ČÁSTKA V KČ
Ošetření v nemocnici nebo ambulantní ošetření
100 000 000
Hospitalizace
100 000 000
Převoz
100 000 000
Repatriace
100 000 000
Zubní ošetření (1 pojistná událost v rámci 1 pojistné smlouvy)20 000
Náklady na zhotovení ortéz
20 000
Opravy zubních protéz
2 000
Přivolaný opatrovník - doprava, ubytování, strava
30 000 / max, 3 000 / den
Náklady na přepravu při ztrátě či zničení cest. dokladů
5 000
Zmeškání odjezdu - náklady na přepravu
5 000
Náklady při zpoždění odjezdu
5 000
Odškodnění za zdržení pojištěného při únosu letadla
20 000 / max, 3 000 / den
Zprostředkování finanční pomoci
100 000
Zásah horské služby
500 000

Z tohoto pojištění je hrazeno více nákladů než ze zákonného pojištění, které vám vyplývá z vlastnictví evropského průkazu zdravotního pojištění.

Z hrazených nákladů jsou to právě náklady na přepravu vážně nemocného nebo zraněného do místa bydliště a repatriace (např. převoz zemřelého) důvodem, proč si sjednat toto pojištění i v případě cestování po zemích EU a vlastnictví mezinárodního průkazu pojištěnce. Zdravotní péče, na kterou má pojištěnec právo z titulu členství ČR v Evropské unii vůbec neřeší uvedený problém a veškeré náklady by nesl pojištěnec.

Pojistné je odstupňováno podle jednotlivých oblastí

Evropa: Evropa, Rusko (pouze evropská část po pohoří a řeku Ural), a dále Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Turecko a  ostrovy Středozemního moře.

Svět: Všechny státy světa včetně USA, Kanady a Austrálie. 

Jednorázové pojištění: na dobu 1 - 364 dní nebo na 365 dní – roční, se speciální zvýhodněnou sazbou. Je určeno pro všechny věkové kategorie.

Roční pojištění: (na 365 dní) na opakované výjezdy, doba jednotlivých cest do zahraničí může trvat maximálně 35 dní, počet těchto cest není omezen, mezi jednotlivými výjezdy musí uplynout minimálně 7 dnů. Je určeno pro věkovou kategorií od 0 do 69 let včetně.