800 213 213

e-RBP

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna slouží k doručování dokumentů v elektronické podobě. Tyto automaticky zaknihujeme a vydáme Vám potvrzení o přijetí zásilky včetně identifikačního čísla a času přijetí. 

Datová schránka

Datová schránka  RBP  je: edyadmh
V souladu s platnými zákony 300/2008 Sb. a 301/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů veškerá podání, která pojišťovna obdrží prostřednictvím datových schránek jsou vyřízena stejnou cestou. U subjektů, které mají ze zákona zřízeny datové schránky, jsou všechna podání považována za úřední sdělení.

Elektronická komunikace přes Portál ZP

Portál ZP umožňuje poskytovatelům zdravotních služeb a uživatelům s platným certifikátem pohodlné, rychlé a bezpečné vyřízení agendy. Služba Portálu ZP je bezplatná. 

Podání přes mobilní službu my213

Nabídka jednoduché elektronické zabezpečené komunikace s klienty, která.umožňuje: 

  • pojištěncům podání Žádosti o úhradu příspěvků, Přehledů OSVČ, Hlášení změn apod.,
  • zaměstnavatelům podání Přihlášky zaměstnavatele, HOZ, Přehledu o platbách, 
  • poskytovatelům přehledné informace o pacientech.