800 213 213

Očkování

Co je očkování

Očkování je způsob jak navodit imunitu organizmu k určité nemoci.
Očkovací vakcína obsahuje původce infekce, který je však dopředu značně oslaben (nebo úplně inaktivován), takže se s ním lidský organizmus vyrovná naprosto bez problémů. Kontakt s původcem nemoci však v organizmu navodí změny, které ho ochrání při případném styku se „skutečnou“ infekcí. Odolnost k infekci získaná očkováním však nemusí být celoživotní. V případě potřeby je proto nutné obnovit odolnost organizmu přeočkováním.

Která očkování jsou povinná

V České republice jsou některá očkování povinná. Jejich seznam, včetně očkovacího "rozvrhu", upravuje Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb (viz dále), ve znění pozdějších předpisů. Většina z těchto očkování by měla být dokončena do 15. roku věku dítěte. Z pravidelných (povinných) očkování se dále opakuje již jen očkování proti tetanu. Ve zvláštních případech (viz příslušná zákonná ustanovení) se provádí též potřebná očkování proti vzteklině, chřipce, streptokoku pneumonie a hepatitidě u dospělých. V dětském věku většinou intervaly pro očkování sleduje praktický lékař, na očkování dítě vyzve a na svém pracovišti také provede. Přeočkování proti tetanu u dospělých se rovněž provádí v ordinaci praktického lékaře, výzvy k vakcinaci již však nejsou samozřejmostí.

Doporučená očkování

Doporučená očkování nejsou hrazena ze zdravotního pojištění, na některá z těchto očkování však RBP, zdravotní pojišťovna svým pojištěncům poskytuje příspěvek.V České republice se očkuje např. proti hepatitidě typu A a typu B, proti klíšťové encefalitidě, meningokokové meningitidě, chřipce.

Očkování proti chřipce

Vakcína je indikována a hrazena ze zdravotního pojištění u pacientů nad 65 let a u pacientů po splenektomii, po transplantaci krvetvorných buněk a u pacientů, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin nebo diabetem.

Očkování při cestách do zahraničí

Při cestách do zahraničí, zejména do některých exotických zemí, je nutné nechat se očkovat ještě proti dalším přenosným nemocem. V takovém případě také bývá vyžadován certifikát o provedeném očkování. Očkování do ciziny ze zdravotního pojištění hrazena nejsou. Pro všechny turisty je vhodné kontaktovat před plánovanou cestou pracoviště a očkovací centra zabývající se cestovní medicínou, která jim mohou aplikovat očkování doporučované pro danou oblast.

Kde se dozvíte více

www.ockovani.cz 
Základní informace o očkování, očkovací kalendář, informace o nemocech, proti kterým lze očkovat, očkování do ciziny a kontakty na očkovací centra.
www.vakciny.net 
Rozšířené informace o očkování, očkování do ciziny.

Vyhláška MZ ČR č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem v platném znění.