800 213 213

Rozhodčí orgán

Rozhodčí orgán je správním orgánem pojišťovny příslušným podle zvláštního zákona k rozhodování o následujících skutečnostech. 


Odvolání proti rozhodnutí pojišťovny

Věci příslušné mu k rozhodování v prvním stupni

Odstraňování tvrdostí, které se vyskytly při uložení pokuty nebo  vyměření penále nebo přirážky k pojistnému ve výši nad 20.000,00 Kč
Zástupci správní rady RBP
Ing. Boleslav Kowalczyk
člen
Ing. Michal Kuča
člen
Rostislav Palička
člen
Zástupci dozorčí rady RBP
Marta Milchová
místopředsedkyně
Štefan Pintér
člen
Ing. David Vínovský
člen
Zástupce Ministerstva financí České republiky
Mgr. Martin Škrobánek
člen
Zástupce Ministerstva zdravotnictví České republiky
Ing. Martina Cetelová
člen
Zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
Bc. Hana Tylečková, DiSčlen
Náhradník Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
MUDr. Zdeňka Nohelová
člen
Zástupce RBP, zdravotní pojišťovny
JUDr. Eva Tomášková
předsedkyně

PÁTEK 23.4. (9-12 h) na FB RBP

Téma týdne: Antigenní testování zaměstnanců.

Přejít
Soutěž
my213