800 213 213

Rozhodčí orgán

Rozhodčí orgán je správním orgánem pojišťovny příslušným podle zvláštního zákona k rozhodování o následujících skutečnostech. 


Odvolání proti rozhodnutí pojišťovny

Věci příslušné mu k rozhodování v prvním stupni

Odstraňování tvrdostí, které se vyskytly při uložení pokuty nebo  vyměření penále nebo přirážky k pojistnému ve výši nad 30.000,00 Kč
Zástupci správní rady RBP
Ing. Jan Březina
místopředseda
Mgr. Ondřej Čady
člen
Jiří Waloszek
člen
Zástupci dozorčí rady RBP
Ing. Jiří Bubík, MBA
člen
Marta Milchová
člen
Štefan Pintér
člen
Zástupce Ministerstva financí České republiky
Ing. Bc. Anastasie Gavrikovačlen od 1.11.2023
Zástupce Ministerstva zdravotnictví České republiky
Ing. Martina Cetelová
člen
Zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
Mgr. Hana Tylečková, DiSčlen
Náhradník Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
MUDr. Zdeňka Nohelová
člen
Zástupce RBP, zdravotní pojišťovny
Mgr. Nikola Strakovápředsedkyně