800 213 213

Smlouvy s poskytovateli

Jste uživateli my213?

Vyhledejte smlouvy zdravotnických zařízení v my213

O my213Registrujte se.

Smlouva Avenier-RBP

Dohoda v odbornosti laboratoř lékařské genetiky

Vyúčtování zdravotních služeb

Informace o provedených vyúčtováních a platbách vztahujících se k předávaným fakturám, kterými jsou předkládány dávky dokladů, můžete obdržet na telefonních číslech uvedených v příslušných zúčtovacích zprávách.