800 213 213

Smlouvy s poskytovateli

Smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb

Vyhledejte smlouvy poskytovatelů zdravotních služeb v my213


Smlouva o dodávce a distribuci očkovacích látek pro pravidelná očkování

Dohoda v odbornosti laboratoř lékařské genetiky

Vyúčtování zdravotních služeb

Informace o provedených vyúčtováních a platbách vztahujících se k předávaným fakturám, kterými jsou předkládány dávky dokladů, můžete obdržet na telefonních číslech uvedených v příslušných zúčtovacích zprávách.