800 213 213

Asistenční služba

Europ Assistance, s.r.o.

Na Pankráci 1724/129, 140 00  Praha 4
tel.:       +420 221 586 675
fax:       +420 221 586 100

Pojištěnci mají předplacenou Asistenční  službu, kterou zajišťuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

medical@europ-assistance.cz
http://www.europ-assistance.cz/

Vyplněné formuláře a škodné události se zasílají na adresu:
Generali Česká pojišťovna, a.s.,
PO BOX 305,
659 05 Brno

+420 241 114 114 - je infolinka GČP, na které si můžete ověřit průběh řešení vaši pojistné události. Je nutno si uvědomit, že obvyklá délka od podání žádosti do vyřešení a uskutečnění plnění je cca 60 dnů, maximálně 90 dnů.

Rady na cestu

Nezapomeňte si na cestu vzít pojistnou smlouvu.
V případě pojistné události kontaktujte asistenční službu a postupujte dle jejích rad.  

Podrobné informace vám ochotně poskytnou a sjednání samotného pojištění léčebných výloh v zahraničí provedou pracovníci kterékoliv pobočky RBP.
V případě kdy nestihnete navštívit výše uvedená kontaktní místa, lze toto pojištění uzavřít elektronicky přes internet. Podrobnosti naleznete na  Cestovní pojištění on-line. Pojištění léčebných výloh v zahraničí  RBP, zdravotní pojišťovna zajišťuje prostřednictvím Generali České pojišťovny, a.s.

Služby poskytované asistenční službou

Asistenční službu je nutno kontaktovat ihned při vzniku pojistné události (úrazu, onemocnění). Vždy postupujte dle jejích rad. Asistenční služba vám pomůže nalézt nejvhodnější  řešení vašeho problému a co je nejdůležitější, nebudete mít následné potíže při uplatnění pojistky po návratu. Pojištění se vztahuje na nutné a neodkladné léčení stabilizující stav, hranice plnění je určena limitem pojistného plnění. Asistenční služba poté zajistí všechny další potřebné kroky (viz dále).

Lékařská asistence – ambulantní

Zorganizuje lékařskou prohlídku pojištěného v nejbližším zdravotnickém zařízení, návštěvu u lékaře - specialisty, laboratorní a specializované vyšetření, dopravu lékaře na místo, kde se nachází pojištěný.
Vystaví platební garanci za ošetření, na jejímž základě realizuje platbu.

Hospitalizace

Zorganizuje přepravu pojištěného do nejbližší nebo svou povahou nejvhodnější nemocnice, dále zorganizuje kontakt s rodinou nebo se zaměstnavatelem pojištěného.

Sekundární převoz zraněného / nemocného do nemocnice

Zorganizuje jeho sekundární převoz do specializované nemocnice.

Léky a léčebné pomůcky

V případě potřeby zajištění léků nebo léčebných pomůcek v zemi pobytu zorganizuje pro pojištěného nákup léků a dále zorganizuje zaslání léků a zdravotního materiálu do místa, kde se pojištěný nachází.

Návrat rodinných příslušníků – náhradní ubytování

Zorganizuje návrat rodinného příslušníka mladšího 15-ti let v doprovodu zletilé osoby.

Vyslání rodinného příslušníka (nebo doprovázejícího přivolaného opatrovníka)

Zorganizuje návštěvu pojištěného jeho rodinným příslušníkem včetně jeho dopravy, případně ubytování rodinného příslušníka pojištěného v příslušném ubytovacím zařízení.

Repatriace zraněného / nemocného do vlasti

Zorganizuje jeho návrat do místa trvalého bydliště v České republice.

Repatriace tělesných ostatků, obstarání kremace nebo pohřbu v místě

V případě úmrtí zorganizuje přepravu tělesných ostatků pojištěného zpět do vlasti nebo zpopelnění a přepravu urny na místo pohřbení v tuzemsku nebo pohřeb v zemi pojistné události.

Přeprava k zastupitelskému úřadu

Zorganizuje pojištěnému přepravu z místa pobytu v zahraničí do místa nejbližšího zastupitelského úřadu a zpět v případě, že došlo ke ztrátě nebo zničení cestovních dokladů při pojistné události z pojištění.

Řešení škodních událostí

Veškeré tiskopisy o škodních událostech lze stáhnout ze stránek Generali České pojišťovny zde,  nebo je obdržíte na všech pobočkách RBP nebo obchodních místech Generali České pojišťovny.