800 213 213

Žádost o finanční/materiální podporu pro projekt/akci

V rámci objektivního a nestranného postupu při posuzování a schvalování žádostí o finanční nebo materiální podporu a s cílem zajistit rovný přístup ke všem žádostem o finanční nebo materiální podporu máte možnost vyplnit online žádost přímo na této stránce nebo si můžete stáhnout formulář.

RBP, zdravotní pojišťovna může podpořit zejména subjekty, jejichž členy jsou pojištěnci RBP, případně, jejichž aktivity jsou primárně zaměřeny na stávající nebo budoucí pojištěnce RBP. Děkujeme za vaši žádost a těšíme se na spolupráci.

Online žádost

Zadejte všechny potřebné informace o vás a vašem projektu nebo akci. Po odeslání formuláře obdržíte potvrzení.


Formulář ke stažení

Zde si můžete stáhnout formulář ve formátu .XLS. Po stažení jej vyplňte a odešlete na e-mail inforbp@rbp213.cz.