800 213 213

Příjem dokladů

Doklady k vyúčtování možno zaslat prostřednictvím elektronické komunikace Portálem zdravotních pojišťoven, popř. předat na kterémkoliv kontaktním místě RBP nebo zaslat poštou na adresu: 

RBP, zdravotní pojišťovna
Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Doklady jsou zpracovávány na oddělení příjmu a kontroly dat,
Tel. 596 256 218  

Preferovaný způsob komunikace: www.portalzp.cz