800 213 213

Muži od 19 do 59 let

Preventivní programy jsou základní programy, u kterých lze čerpat finanční příspěvek do výše celkové hodnoty 1 000 Kč. Finanční příspěvek u aktivit označených jako bonusové programy lze čerpat nad výše uvedený limit. Více informací o způsobu proplácení příspěvků, o slučování a převodech finančních příspěvků najdete v  zásadách proplácení.

Preventivní programy

Do 500 Kč

Do 700 Kč

Do 1 000 Kč

Bonusové programy

Do 500 Kč

Do 700 Kč

Do 2 500 Kč

Do 3 000 Kč

Do 4 000 Kč

Do 6 000 Kč

Do 10 000 Kč

Speciální bonusy
Podnikové výhody
Slučování a převody finančních příspěvků

Do 3 000 Kč

Do 10 000 Kč

Další extra výhody

Jste uživateli my213? Vybírejte z rozšířené nabídky příspěvků do 500 Kč na prevenci

S my213 získáte možnost čerpání příspěvku na permanentku na sportovní aktivity do 50 % z ceny (nelze uplatnit pro online kurzy) nebo diagnostické vyšetření a ošetření podporující zdraví (mimo úkony hrazené z pojištění a v preventivních programech).

O my213Registrujte se.