800 213 213

OBZP

Jste uživateli my213?

S online službami my213 budete mít přehled ve Vašich platbách. Že ještě nejste uživateli my213?

O my213Registrujte se.

Kdo spadá do kategorie osoby bez zdanitelných příjmů - OBZP

Osoby mající na území ČR trvalý pobyt a nejsou v kategorii hrazené státem, nejsou zaměstnancem ani OSVČ a tento stav trvá nepřetržitě minimálně celý kalendářní měsíc. Osobou bez zdanitelných příjmů mohou být i nezaopatření rodinní příslušníci zahraničních pracovníků z EU.

Platební údaje

Termín platby: nejpozději do 8. dne následujícího měsíce, platba musí být v určený den již na účtu zdravotní pojišťovny.

Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu: 2130502761/0710
IBAN: CZ10 0710 0000 0021 3050 2761
BIC (SWIFT kód) – CNBACZPPXXX

Variabilní symbol: číslo pojištěnce z platného průkazu pojištění


Příklady životních situací osob bez zdanitelných příjmů:
Osoba v domácnosti, která nepracuje a nestará se o dítě do 7 let nebo dvě a více dětí do 15 let věku a nepobírá žádný důchod.
Student, který studuje na škole, která není ministerstvem školství zařazena jako soustavná příprava na budoucí povolání, případně student starší 26 let.
Student, který po ukončení školy nenastoupí po prázdninách do zaměstnání, nebo nezačne podnikat.
Zaměstnanec, který pracuje na dohodu o provedení práce s výdělkem do 10 000 Kč měsíčně včetně.
Zaměstnanec, který pracuje na základě dohody o pracovní činnosti do 4 000 Kč měsíčně.
Nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu práce.

Minimální výše pojistného

Měsíční platba pojistného vychází z minimální mzdy za příslušný kalendářní měsíc. Povinnost k úhradě platby pojistného je v případě, že pojištěnec je v kategorii OBZP po celý kalendářní měsíc. 

Měsíční výše pojistného u OBZP

OBDOBÍ PLATNOSTI
MINIMÁLNÍ MZDA V KČ
POJISTNÉ V KČ
od 01.01.2024
18 900
2 552
01.01.2023 - 31.12.202317 3002 336
01.01.2022 - 31.12.2022
16 200
2 187
01.01.2021 - 31.12.2021
15 200
2 052
01.01.2020 - 31.12.2020
14 600
1 971
01.01.2019 – 31.12.2019
13 350
1 803
01.01.2018 – 31.12.2018
12 200
1 647
01.01.2017 – 31.12.2017
11 000
1 485
01.01.2016 – 31.12.2016
9 900
1 337
01.01.2015 – 31.12.2015
9 200
1 242
01.08.2013 – 31.12.2014
8 500
1 148
01.01.2007 – 31.07.2013
8 000
1 080

Oznamovací povinnost

Skutečnost, že pojištěnec je osobou bez zdanitelných příjmů, musí nahlásit zdravotní pojišťovně do 8 dnů.