800 213 213

Číselníky VZP ČR

1. Průběžně aktualizované číselníky 
2) Poslední publikované verze číselníků 
3) Ostatní číselníky

Informace ke komprimovaným číselníkům

Popis atributů číselníků naleznete v metodice "Datové rozhraní číselníků" v úvodním popisu.

Po stažení číselníku ve formě komprimovaného souboru a jeho „rozbalení“ (dekomprimaci) tvoří každý číselník samostatný ASCII soubor s větami proměnné délky s oddělovači v kódování PC LATIN 2. Typ souboru byl zvolen s ohledem na univerzální možnost jeho exportu i importu do libovolných databázových systémů a možnosti zpracovávat data i bez použití databáze.

Po dekomprimaci má každý soubor své jednoznačné jméno ve tvaru JMENO.XXX, kde XXX je označení verze číselníků.

V prvním čtvrtletí 2000 platí verze číselníků JMENO.330. Číslo verze se v každém následujícím čtvrtletí zvyšuje o 10 tj. první platná verze ve druhém čtvrtletí 2000 bude mít tvar JMENO.340, ve třetím čtvrtletí JMENO.350 atd. Jednotky čísla verze jsou vyhrazeny pro případné změny a doplňky číselníků v průběhu čtvrtletí.

Atributy věty proměnné délky jsou v souboru odděleny delimitory (oddělovači). Jako delimitor je použita čárka "," a nenumerická pole jsou uzavřena v operátorech " ". Jednotlivé věty jsou potom odděleny znakem "posun vozíku a nová řádka" (CRLF).

Popis atributů vět je následující:

"zkratka", "typ", "maximální délka", "popis[§]".

Přičemž typ může být:

  • „C“ – znakový atribut
  • „N“ – numerický atribut
  • „D“ – datum ve formátu „ddmmrrrr“
  • „$“ – peněžní atribut, formát „x. y“ („x“ míst včetně desetinné čárky, z toho „y“ desetinných)

Atributy označené symbolem „§“ tvoří ceníkovou část číselníků (udržuje se její historie). Znamená to, že hodnota atributu v nové verzi číselníků se může lišit od hodnoty v předchozí verzi.