800 213 213

Historie

2019

2019

V současnosti je poskytování zdravotního pojištění svěřeno zdravotním pojišťovnám, které jsou pojaty jako veřejnoprávní instituce. Z celkem 29 pojišťoven, které obdržely oprávnění v systému působit, jich zůstalo pouhých 7. RBP, zdravotní pojišťovna má mezi nimi své pevné místo.

Zahájena modernizace pojišťovny včetně jejího loga
1993

1993

Porevoluční společensko-politické změny přinášejí nový začátek. RBP, zdravotní pojišťovna od července 1993 znovu zajišťuje zdravotní péči pro své pojištěnce v oblastech severní Moravy, Slezska a Hodonínska. Po sloučení s Moravskou zdravotní pojišťovnou v roce 1996 rovněž v regionu střední Moravy.

Budova ředitelství RBP ze Slezské Ostravy
1948

1948

Dochází ke sjednocení nemocenského pojištění. Zákonem č. 99 byly zrušeny veškeré dosavadní předpisy upravující důchodové, nemocenské a úrazové pojištění. Dnem 1. července se činnost všech pojišťovacích institucí včetně RBP uzavřela a jejich majetek byl převeden na Ústřední národní pojišťovnu.

Ústřední národní pojišťovna
1945

1945

V důsledku nacistické okupace se RBP dostává do stále vážnějších finančních i organizačních problémů. Kromě komplikací souvisejících s činností protektorátní správy se po celou dobu potýká s nedostatkem financí. Drancovaný a devastovaný revír je není schopen poskytnout. Po osvobození se v Moravské Ostravě otevírá jednání o navrácení majetku. Vývoj se však ubírá jinam.

Drancovaný a devastovaný revír
1922

1922

Koncem roku je v Moravské Ostravě zřízena RBP pro obvod zdejšího revírního báňského úřadu. Počáteční počet pojištěnců činí 199 500 včetně rodinných příslušníků, z toho 57 000 samotných zaměstnanců.

V Moravské Ostravě zřízena RBP
1892

1892

Nespokojenost horníků vede nejdříve k přijetí tzv. vzorových stanov bratrských pokladen v roce 1889 a následně k jejich uzákonění. Nové předpisy nutí pokladny ke slučování s cílem zajistit stabilitu hornického pojištění. Účetně se oddělují nemocenské a zaopatřovací, tj. penzijní pokladny. Zaměstnavateli vzniká povinnost přispívat na nemocenské pojištění – stejným dílem jako horníci.

Vzorové stanovy řeší nespokojenost horníků
1854

1854

Nový horní zákon přináší významné změny. Každý těžař má povinnost založit bratrskou pokladnu. Všichni stálí horníci, kterým jsou příspěvky strhávány ze mzdy, jsou povinně pojištěni. Vzniká možnost spojování pokladen, ty jsou finančně slabé. Horníci ztrácí nárok na plnění při přechodu k jinému zaměstnavateli nebo odchodu ze zaměstnání.

Každý těžař má povinnost založit bratrskou pokladn
1830

1830

S prudkým rozmachem hornické činnosti jsou zakládány hornické bratrské pokladny. Mají však stále charakter dobrovolně pojišťovacích spolků horníků. Zaměstnavatelé občas poskytují různě velké příspěvky a dary.

Dobrovolně pojišťovací spolky horníků
1802

1802

První zmínky o bratrské pokladně na Ostravsku, kterou zakládají horníci z Krušných hor povolaní do dolů hraběte Wilczka. Havíři přispívají podílem ze mzdy do pokladny hornických bratrstev. V případě úrazu nebo nemoci dostávají podporu podle usnesení členů. Pokladna často hradí i pohřby horníků a dary vdovám a sirotkům.

Horníci zakládali bratrskou pokladnu na Ostravsku